Tilburg blijft voetballen op infill van SBR

Tilburg blijft voetballen op infill van SBR

Beste bestuurder,

Eerder dit jaar mailden wij u  over de veiligheid van het spelen op kunstgrasvelden met een infill van SBR (Styrol Butadieen Rubber) rubbergranulaat.

Met deze mail willen wij u op de hoogte brengen van het collegebesluit van 9 mei jl. over het soort infill voor kunstgrasvelden. Dit besluit moest nu genomen worden omdat vier velden op korte termijn aan vervanging toe zijn.

Samenvattend komt het erop neer dat na bestudering van de alternatieven en de laatste ontwikkelingen het college heeft besloten voorlopig SBR infill te blijven hanteren.

Het formele besluit luidt:

1.         Voor de renovatie van kunstgras voetbalvelden waar SBR als infill is gebruikt en voor de aanleg van nieuwe velden vooralsnog  de keuze maken voor SBR als infill.

2.         De beheersmaatregel nemen dat bij vervanging van een toplaag van een kunstgrasveld eventuele uitloging  van SBR stoffen getoetst wordt. (Ter informatie: uitloging is het proces waarbij een hoeveelheid van een stof in een bouwmateriaal of grondstof oplosbaar is en in het milieu terecht kan komen).

3.         Stimuleren van nader landelijk onderzoek en kennisvergaring over gezondheids- en milieuaspecten van typen kunstgras en het stimuleren van technologische ontwikkelingen op dit gebied.

De belangrijkste argumenten voor dit besluit zijn:

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met SBR, praktisch verwaarloosbaar is. Dit betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Onafhankelijke deskundige  onderzoeken, waaronder het onderzoek van het RIVM en het Europees onderzoek (uitgevoerd door het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemicals Agency)) wijzen dit uit. De KNVB, de VSG en de GGD GHOR Nederland  sluiten met dezelfde reden ook aan bij het standpunt van het RIVM dat het spelen op SBR veilig is.
Na bestudering van de alternatieven en de laatste ontwikkelingen hebben we ervoor gekozen om voorlopig SBR infill te blijven hanteren. Overwegingen die we daarbij gemaakt hebben zijn:
•          SBR is de enige infill waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat  gezondheidsrisico’s van het spelen op SBR praktisch verwaarloosbaar zijn. Van de andere materialen is dit niet bekend.

•          Er spelen ontwikkelingen die de moeite waard zijn om af te wachten alvorens een besluit te nemen om over te gaan op een andere infill (zoals  de nieuwe kunstgras alternatieven).

•          SBR is qua prijs kwaliteit verhouding en qua duurzaamheid nog steeds het beste product.

•          De sporttechnische eigenschappen van dit materiaal zijn uitstekend.

Belangstellenden kunnen de gehele adviesnota inclusief bijlagen opvragen bij melissa.kolhorn@tilburg.nl of dennis.mallant@tilburg.nl.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'