Alles over de BAV

Alles over BAV

De afkorting BAV staat voor Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. De BAV is per 1 juli 2013 ontstaan uit een fusie tussen de LBA (Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen) en de BZV (Belangenorganisatie Zaterdagvoetbal Verengingen). We zijn er dus voor alle clubs, ongeacht welk niveau, ongeacht de regio en ongeacht of men de voorkeur geeft aan het spelen op zondag of zaterdag. De BAV is te beschouwen als een soort vakbond voor het amateurvoetbal.

Vaak geven we voorlichting en kiezen we voor een rol op de achtergrond. Maar, als de nood aan de man komt, schromen we niet om eveneens de barricaden te beklimmen om de belangen van onze leden te verdedigen. Dat doen we vaak in samenspraak met onze juridisch adviseur, Marjan Olfers.

Is de BAV nodig?

Amateurverenigingen raken betrokken bij conflicten met bijvoorbeeld een lid, trainer, sponsor en/of leverancier. Verder worden ze geconfronteerd met een overheid, die met steeds meer voorschriften en met huurverhogingen e.d. op de proppen komt. Het amateurvoetbal had én heeft behoefte aan een goede belangenbehartiger, die onafhankelijk opereert naast een monopolist zoals de KNVB.

De BAV heeft zich al op vele fronten laten gelden. Enkele voorbeelden:

 • vergoedingen voor ‘overgaande’ spelers van het amateurvoetbal naar het betaald voetbal en/of naar betalende amateurverenigingen
 • de voetbaltoto
 • een overeenkomst met de horeca
 • de collectieve Buma regeling
 • een leidende positie als het gaat om het Weekendvoetbal.

Naast een landelijk bestuur zijn er zes districten met in ieder district een districtsbestuur. Daarnaast heeft elk district zijn districtsafgevaardigden. Deze districtsafgevaardigden worden gekozen op de districtsvergaderingen en vertegenwoordigen de aangesloten lidverenigingen in de Algemene BAV ledenvergaderingen. Door deze opbouw zijn we tot in de vezels van het amateurvoetbal vertegenwoordigd.

Dienstverlening

De dienstverlening van de BAV is bijzonder breed en gevarieerd. Waar mogelijk worden ontwikkelingen op juridisch, fiscaal, administratief en verzekeringstechnisch gebied nauwlettend gevolgd. In eerste instantie proberen we de problemen en uitdagingen in eigen huis te tackelen en waar dan nog nodig worden deskundigen (al dan niet tegen betaling) van buiten ingeschakeld. Resultaten uit het verleden, waarvan we nu allemaal nog de vruchten plukken, zijn onder andere de collectieve rechtsbijstandverzekering en de regeling voor preventieve juridische ondersteuning.

Juridische ondersteuning en voetbalzaken
 • Heeft u als vereniging net een kunstgrasveld gekregen dat niet voldoet en de verantwoordelijke firma trekt er haar handen van af?
 • Krijgt u de mogelijkheid om de accommodatie in eigen beheer over te nemen, maar bent u bang voor de kleine lettertjes?
 • Wordt u door de gemeentelijke overheid gedwongen om met een buurvereniging te fuseren?
 • Heeft u problemen met de AVG?
 • Zijn uw statuten toe aan een update?
 • Heeft u een conflict met de Belastingdienst?

Het zijn slechts zes voorbeelden van situaties die clubs in de dagelijkse praktijk kunnen tegenkomen. Met haar dienstenpakketten ‘Juridische Ondersteuning’ en ‘Voetbalzaken’ kan de BAV veel voor u betekenen. Wij schuiven aan bij het overleg, kunnen bemiddelen in een conflict en indien nodig zelfs begeleiding bieden als de gang naar de rechtbank onvermijdelijk is geworden. Voor de exacte invulling van het pakket ‘Juridische Ondersteuning’ en ‘Voetbalzaken’ verwijzen we naar onze documenten op website.

Belangenbehartiging

Het is de primaire taak van de BAV en ze ontleent er zelfs haar naam aan: de belangenbehartiging. De BAV komt op voor de belangen van de bij haar aangesloten amateurvoetbalverenigingen, onder andere richting de KNVB. Met dank aan het adviesrecht tijdens vergaderingen van de KNVB hebben we aardig wat in de melk te brokkelen. Per 1 januari 2014 hebben wij goede werkafspraken gemaakt met het bestuur amateurvoetbal. En dankzij die positie kunnen we onze leden via ons Infobulletin (BAV Voetbalinfo), onze website www.bav-voetbal.nl , onze nieuwsbrief en de sociale media goed op de hoogte houden en brengen van plannen en ontwikkelingen binnen de KNVB.

Het is echter niet alleen de landelijke bond waar we ons met de belangenbehartiging op richten. De overheid wordt een steeds belangrijkere partner voor overleg en onderhandelingen, omdat meer maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de sportverenigingen wordt neergelegd. Belangrijk detail is dat we niet alleen staan voor het collectief van het amateurvoetbal, maar zeker ook voor de individuele club.

 • Voor statuten klik hier.
 • Voor huishoudelijk reglement klik hier.
 • Voor Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 klik hier.

Voor meer informatie over de BAV kunt u contact opnemen met bestuurslid communicatie Henk Feitsma:

e-mail: h.r.feitsma@hotmail.com
telefoon: 06-55101326

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'