Publicaties

16 miljoen euro per jaar nodig voor veilig sportklimaat

Voor een veilig sportklimaat zonder grensoverschrijdend gedrag is minstens zestien miljoen euro per jaar nodig. Met dat bedrag kan de georganiseerde sport in ons land de basismaatregelen nemen op het gebied van preventie, educatie en handhaving om excessen te voorkomen. Om optimale integriteitsmaatregelen in te voeren, zowel op verenigingsniveau als in de topsport, is structureel ruim het dubbele nodig. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot in opdracht van NOC*NSF.

Grensoverschrijdend gedrag is ook in de sport op alle niveaus een actueel thema. Het aantal dossiers met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is dit jaar gestegen tot ruim 650. In 2021 waren dat er in totaal negenhonderd. 

NOC*NSF en de aangesloten sportbonden stelden vorig jaar in de Visie Sport & Integriteit al een reeks van maatregelen vast die nodig zijn voor een veilig sportklimaat. In de scenario’s laag, midden en hoog berekent Berenschot de minimale, gemiddelde en maximale implementatie van deze maatregelen. Uiteraard beginnen we daarbij niet op nul. De sportbonden werken samen met NOC*NSF al langere tijd aan preventief beleid en tuchtrecht. Wel is duidelijk dat het beter kan en moet.

Lees hier meer informatie.

Tags:
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'