Publicaties
Piet Plant

In memoriam: Piet Plant

Piet Plant had de goede gewoonte zijn familie, vrienden en bekenden van tijd tot tijd per mail op de hoogte te houden van de situatie in ‘huize Plant’.

Nadat hij begin november 2015 in het UMCG een zware, langdurige operatie had ondergaan kreeg hij medio december de mededeling dat herstel niet meer mogelijk was, het lichaam zat vol uitzaaiingen van de gevreesde ziekte. In de mail van 15 december werd namens Piet meegedeeld dat hij zelfstandig, na overleg met de familie, afzag van een verdere behandeling.
Hij besloot zijn mailbericht met de volgende zinsnede: ‘Dat klinkt heel beroerd, maar zo zie ik het niet, na een prachtig leven van 83 jaar. Niemand hoeft dan ook medelijden met mij te hebben, we gaan gewoon nog een poosje door.’
Toch kwam zijn overlijden vrij snel op 21 januari 2016.
Piet Plant zag het levenslicht in Deventer op 1 januari 1933. Hij werd lid van een plaatselijke voetbalvereniging, maar door een blessure moest hij noodgedwongen stoppen. Toen koos hij ervoor scheidsrechter te worden, een keus die mede bepalend is geweest bij de verdere invulling van zijn leven.
Nadat hij een baan in het onderwijs had gekregen in Winschoten werd de naam Plant bekender, onder andere omdat hij een verdienstelijk scheidsrechter was bij de KNVB en ook door een periode als grensrechter in het betaalde voetbal.
Ook bestuurlijk, met name voor zijn grote liefde ‘het scheidsrechteren’, was hij dermate actief dat ook de KNVB een beroep op hem deed bij de opleiding van scheidsrechters. Zo was hij o.a. jarenlang rapporteur, begeleider van jonge scheidsrechters, stafdocent en lid van de werkcommissie opleidingen. Ook binnen de COVS, met name bij de groepen in Oost-Groningen, speelde hij een belangrijke rol in diverse functies onder meer als voorzitter en als secretaris. De KNVB benoemde Piet voor al zijn activiteiten tot Lid van Verdienste; de COVS benoemde hem tot Erelid.
Rond 1990 zocht het toenmalige bestuur van LBA district Noord naar een vertegenwoordiger uit Oost-Groningen en al snel werd Piet op de districtsvergadering benoemd tot bestuurslid. Toen de toenmalige secretaris (en erelid) Gerrit van der Meer op 70-jarige leeftijd besloot af te treden werd Piet in 1993 secretaris van district Noord, een functie waaraan hij op zijn wijze een tiental jaren invulling heeft gegeven. Binnen de LBA maakte hij ook geruime tijd deel uit van de redactiecommissie van het toenmalige LBA INFO-bulletin. Voor zijn werkzaamheden voor de LBA  is hij destijds onderscheiden met de Waarderingsspeld.
Ook bij de overheid bleven zijn activiteiten niet onopgemerkt en werd hij zelfs tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.
Piet Plant blijven wij herinneren als een warme persoonlijkheid die zich met veel passie heeft ingezet voor met name de arbitrage. Woensdag 26 januari 2016 is onder grote belangstelling, in aanwezigheid van enkele oud-collega’s van het toenmalige LBA-bestuur district Noord en een bestuurder van de BAV, in het crematorium te Winschoten afscheid van Piet Plant genomen.

Gerhard Mebius, secretaris BAV district Noord

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'