Publicaties
Logo KNVB

Acht vragen en antwoorden over crisis in Zeist

Op de eerste vergadering van de Verenigingsraad werd duidelijk hoe groot de chaos bij de KNVB is. Het vertrouwen in het bestuur werd al meteen opgezegd. Acht vragen (en antwoorden) over de ontstane situatie in Zeist.

Wat is er aan de hand bij de KNVB?

De sectie Amateurvoetbal kampt met een miljoenenverlies. Volgens de één 4,7 miljoen euro, volgens anderen al bijna 6 miljoen euro. Terwijl er eind 2013 nog werd uitgegaan van een plus van 350 duizend euro. Toen bekend werd dat de schade zo groot zou zijn, is er ingegrepen door de KNVB. Zo wordt onder meer de arbeidsorganisatie met liefst 50 fte ingekrompen.

Waar worden al die miljoenenverliezen bij de KNVB van betaald?

Het geld wordt onttrokken uit het weerstandsvermogen. Dat is een soort spaarpotje voor noodgevallen. Daar zit nu 8,5 miljoen euro in, dus als het tekort al tegen de zes miljoen euro loopt, gaat het hard met de reserves bij de KNVB. Bovendien is eerder al afgesproken dat gelden die uit het weerstandsvermogen worden onttrokken in dezelfde beleidsperiode weer moeten worden teruggestort. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag.

Wie is er verantwoordelijk voor de financiële situatie bij de KNVB?

Daar kan nog geen duidelijk antwoord op worden gegeven. Volgens directie en bestuur is er verzuimd een doorkijk te maken naar de beleidsperiode na 2013, maar volgens de Verenigingsraad, het controlerend en hoogste orgaan in het amateurvoetbal, hebben zij wel de cijfers gevraagd, maar werden die voor hen afgeschermd door het bestuur. In een interview met Arie Oeseburg in de BAV Info wordt overigens duidelijk dat de informatie die wél is verstrekt waarschijnlijk niet de juiste informatie is.

Maar dat is toch een doodzonde?

Ja, en daarom heeft het bestuur tijdens de vergadering van de Verenigingsraad ook te horen gekregen dat zij in het najaar moet opstappen. Tot die tijd zijn zij bovendien vleugellam gemaakt, want ze mogen niet meer beslissen over belangrijke dossiers, zoals de promotie/degradatie-regeling en de bestuurlijke vernieuwing.

Wordt er nog wel onderzoek gedaan naar de ontstane situatie bij de KNVB?

Op dit moment is er een Audit Commissie bezig om een en ander duidelijk te krijgen. Die commissie liet tijdens de vergadering niets heel van de manier waarop er in Zeist met elkaar wordt gecommuniceerd.  ‘Ik heb moeten wennen aan de manier waarop er in deze organisatie informatie met elkaar wordt gedeeld’, sprak commissielid Eric Boerstol. Zowel bestuur als Verenigingsraad beschuldigen elkaar overigens van het niet correct voorzien van informatie.

Is het dan een organisatorisch probleem bij de KNVB?

Daar is iedereen het wel over eens. De manier waarop er nu wordt bestuurd in de sectie Amateurvoetbal is niet meer van deze tijd, zegt ook interim-directeur Hans Spierings in de nieuwe BAV Info. Er worden snel plannen gemaakt voor een nieuw bestuurlijk model, waarin waarschijnlijk de rol van het bestuur zoals die er nu is zal verdwijnen. ‘Het is niet meer van deze tijd dat een vrijwillige penningmeester verantwoordelijk is voor een bedrijf dat een omzet van 55 miljoen euro heeft’, zegt Spierings.

Maar waren er net ook niet twee voorzitters opgestapt in het KNVB-bestuur?

Jazeker. Ook binnen het bestuur was er geen eenheid te vinden. Eerst stapte voorzitter Bernard Fransen op, omdat hij een bestuursmodel met een directeur-bestuurder wilde. Zijn opvolger werd vicevoorzitter Paul Verweel, en hij wilde precies het tegenovergestelde, namelijk het oude verenigingsmodel. Voor beide ideeën was binnen het bestuur geen duidelijk overeenstemming te bereiken. Ook Verweel stapte daardoor op.

Wat gaan de verenigingen merken van de financiële situatie bij de KNVB?

In ieder geval gaat de contributie omhoog met twee euro per lid per jaar. Ook wil de KNVB haar rol veranderen. ‘Eerst gingen we naar de clubs toe met onze ideeën, nu wachten we af waar de verenigingen behoefte aan hebben’, zegt Spierings. De Verenigingsraad maakt zich echter zorgen over het vertrek van de 50 fte’s, want daarmee gaat veel kennis verloren.’ Tevens zal er geen geld voor nieuw beleid worden vrijgemaakt. Het bestuur vroeg om 6 ton, onder meer om het vrouwenvoetbal te blijven ontwikkelen na het wegvallen van sponsor ING. De Verenigingsraad zette het potje op nul euro. ‘Het huis staat in de fik, en we moeten nu blussen’, zei Leo Zwinkels, voorzitter van de commissie financiën.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'