Publicaties
Ledenraad Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

Achterdocht bij beloftes van KNVB

Tijdens de algemene ledenraadvergadering van de BAV op 28 mei gaf het bestuur inzicht in de rol die de belangenorganisatie in de toekomst zal moeten hebben.  Er werd vooral ingegaan op de samenwerking met de KNVB die steeds moeizamer aan het worden is. ‘We voelen ons onheus bejegend.’

BAV-voorzitter Jaap Bisschop leidde het thema rond de toekomst van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen eerst in. ‘De rol van onze belangenorganisatie is in de loop der jaren een geheel andere geworden dan oorspronkelijk. Dat is op zich niet zo gek, want de maatschappij verandert, het voetballandschap verandert, maar ook onze situatie ten opzichte van de KNVB verandert.  En of we het nu leuk vinden of niet, we zullen mee moeten veranderen. Was de rol vroeger eerst een vakbond-achtige, en later vooral een informerende, adviserende en voorlichtende,  anno 2016 is dat geheel anders.

Twijfels

In gesprekken met de KNVB is een ander beeld ontstaan dan eerder over de samenwerking. Bisschop: ‘Het huidige management van de KNVB gaf onlangs aan dat er toch wel twijfels zijn bij het nut van onze organisatie in het huidige tijdsgewricht. Ze kunnen alles zelf, menen zij. We kwamen wederom in de situatie dat we ons positie voor de clubs moeten bevechten. Gemakshalve werd voorbij gegaan aan onze (lees: deels onze voorgangers) inspanningen op het gebied van BUMA/Stemra, Ecotaks en uiteraard de veelheid van zaken in het kader van juridische ondersteuning. In District Oost heeft men momenteel al 35 zaken in behandeling, allemaal situaties die de KNVB als professionele organisatie niet kan of wil behandelen.’

Stevig gesprek

Eerdere gesprekken met de voetbalbond waren nog vruchtbaar. ‘De handreiking die door ons aan KNVB-directie werd gedaan werd als zeer zinvol omschreven, maar in de praktijk kwam daar niets van terecht. Zowel de verenigingsadviseurs als de nieuwe Ledenraadsleden werden bij ons weg gehouden. Hierover hebben wij een stevig gesprek met het management van de amateurafdeling gehad. Men heeft beterschap beloofd en zal ons op waarde schatten.  Ik zal dat met enige ‘Drentse achterdocht’ volgen’, aldus Bisschop.

Barricaden

De laatste ontmoeting met de KNVB is bij het bestuur dan ook niet goed gevallen. ‘De schellen zijn van mijn ogen gevallen hoe ze werkelijk tegen onze organisatie aankijken’, zegt Bisschop.  ‘We zijn nu niet heel grote vrienden. Het zou wel een keer de kant op kunnen gaan dat we de barricaden op moeten, want we voelen ons nu onheus bejegend.’
In dezelfde ledenraadvergadering maakte penningmeester George Stuivenvolt ook de contributies bekend. Verenigingen die ervoor kiezen om met een automatische incasso te werken betalen 56 euro per jaar, clubs die dat niet doen betalen 60 euro.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'