Publicaties
Ledenraad Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen

Agenda najaarsvergadering BAV

De Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen (BAV) heeft de agenda voor de najaarsvergadering vastgesteld. De vergadering vindt plaats op zaterdag 29 oktober in het Van der Valk Hotel in Nuland. Aanvang is 10.00 uur, ontvangst vanaf 9.00 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter.

2. Rapport “Winnaars van Morgen” Spreker: Teun Jacobs (coördinator kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen KNVB).
3. Verkiezing Gulden Gids seizoen 2016 – 2017
PAUZE
4. Mededelingen en vaststelling van de agenda.
5. Ingekomen stukken (en mededelingen)
6. Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene  Ledenraad Vergadering van de B.A.V. d.d. 28 mei 2016
7.  Jaarverslag bestuur.
8.  Financieel Verslag 2015 / 2016 ( 1 juli 2015 – 30 juni 2016 ):

a.    Presentatie van Balans en Exploitatie;

b.    Bespreking van Balans en AVW per 30 juni 2016;

c.    Verslag van de Kascommissie;

d.    Vaststelling van het Financieel Verslag 2015 / 2016.
9.  Verkiezing Kascommissie.
De kascommissie voor het verenigingsjaar 2015 / 2016 bestond uit de heren:

– N.A.M. Kuin (3e jaar),

– H.A. Bos (2e jaar)

– J. Slooijer (1e jaar).

De heer N.A.M. Kuin is statutair aftredend en nu niet herkiesbaar. Zijn plaats wordt ingenomen door het in de ALV vergadering van 24 oktober 2015  benoemde reserve lid de heer G. Th. E. Mebius.

Ter vergadering dient er een reserve kascommissielid te worden benoemd

 

10.  Regelgeving achterstallige contributie (concept)

11. Eerste resultaat BAV enquête

12. Stand van zaken overleg met de districten

13. Wat verder ter tafel komt.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

 

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'