Publicaties
Ledenraad vergadering

Agenda voorjaarsvergadering Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV)

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) houdt zaterdag 2 juni haar algemene ledenraadvergadering. Plaats van handeling is De Cantharel aan de Van Golsteinlaan 20 in Apeldoorn. Aanvang is 10.00 uur. Hieronder de agenda:

 

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en vaststelling agenda

2a. Afscheid districtsafgevaardigde

3. Ingekomen stukken en berichten van verhindering

4. Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenraad Vergadering van de B.A.V.

d.d. 28-10-’17 (inclusief de bijlagen)

5. Ontwikkeling interne organisatie

6. Financiën

6a. Vaststelling contributiebedrag(en) seizoen 2018 – 2019

6b. Evaluatie ClubCollect

6c. Toelichting en bespreking (concept)begroting seizoen 2018 – 2019

6d. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019 (1 juli 2018 – 30 juni 2019)

7. Actuele stand van zaken m.b.t. voetbalzaken

8. Stand van zaken amateurvoetbal

Onder andere – ontwikkelingen KNVB richting de toekomst 2018 – 2022

– relatie KNVB met de BAV

– strategische agenda

– voetbalpiramide (proces)

Gastspreker : de heer Jan Dirk van der Zee – directeur bestuurder amateurvoetbal

9. Communicatie

10. Nieuws vanuit de districten

11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

12. Sluiting.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'