Publicaties

Anton van Gurp en Jan Koops benoemd tot erelid van de BAV

Anton van Gurp (foto boven) en Jan Koops zijn tijdens de algemene ledenraad vergadering benoemd tot erelid van de BAV. Het duo werd geroemd om hun jarenlange inzet voor de behartiging van belangen in het amateurvoetbal.

Van Gurp werd in 1997 gekozen als bestuurslid in de LBA, district Oost. De LBA is een van de voorlopers van de BAV. In 2002 stapte het landelijk LBA bestuur op. Van Gurp werd toen gevraagd zitting te nemen in een landelijke commissie om te trachten weer een volledig LBA bestuur te formeren. Een grote klus die hij glansrijk afrondde. Een aantal van de door hem gerekruteerde bestuursleden hebben nog steeds zitting in het bestuur van de BAV.
Van Gurp werd tijdens de alv geroemd om zijn vele contacten bij de verenigingen. Niet alleen in Oost, maar ook daarbuiten.

Jan Koops
Tijdens de districtsvergadering van LBA Noord in het verenigingsjaar 1992-1993 werd Jan Koops gekozen tot lid van het toenmalige districtsbestuur van LBA Noord.
Als bestuurslid verzorgde hij een aantal jaren de verslaglegging van de bestuursvergaderingen, benaderde verenigingsbesturen met contributieachterstanden, veelal niet zonder succes. Ook na de fusie bleef hij dit doen.

BAV-voorzitter Ben van Olffen bedankte beiden voor hun jarenlange, trouwe inzet. Het duo werd beloond met het erelidmaatschap van de BAV.

Jan Koops wordt benoemd tot erelid van de BAV.
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'