Publicaties
BAV logo

BAV benadrukt noodzaak voor steun aan amateurclubs

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft een brief verstuurd aan het ministerie van VWS, Vereniging Sport en gemeenten (VSG) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin ze pleit voor hulp om de (financiële) problematiek bij amateurclubs tegen te gaan. Hieronder de brief in zijn geheel.

Besten,

Wij zijn het bestuur van de B.A.V. dat staat voor Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen in Nederland.

De meeste amateurvoetbalverenigingen zijn bij onze belangenorganisatie aangesloten. Wij hebben onder andere een afdeling Juridische Ondersteuning waar veel vragen vanuit de clubs bij ons binnen komen en die wij met raad en daad bijstaan.

De coronacrisis laat in het amateurvoetbal haar sporen na en heeft veel impact op de verenigingen. We kunnen nog niet goed overzien wat de gevolgen zijn, maar tijdens deze coronacrisis krijgen we heel veel vragen vanuit onze achterban zoals:

  • Moeten we onze trainer(s) / (medische) verzorgers doorbetalen of kunnen we arbeidstijdverkorting aanvragen? 
  • Moeten we de huur aan de gemeente doorbetalen? 
  • Moeten we andere uitgaven (voorschotten aan KNVB en andere leveranciers) doorbetalen nu we geen inkomsten hebben?

Naast het sportieve drama, ontstaat er ook een financieel probleem omdat er geen inkomsten meer binnen komen, zoals:

  • Kantine opbrengsten / sponsorinkomsten 
  • Recette van entree bij thuiswedstrijden 
  • Veel leden gaan al mopperen en zeggen nu we toch niet spelen / trainen betalen we ook de contributie niet.

Al met al kunnen de voetbalverenigingen niet aan de lopende verplichtingen voldoen.

We willen middels dit schrijven bovengenoemde problematiek onder uw aandacht brengen en constateren dat bij veel voetbalverenigingen het water tot aan de lippen staat en men nu dreigt om te vallen vanwege financiële problemen. We hopen dat het ministerie van VWS invloed kan uitoefenen bij de uitwerking van de NOW-maatregelen. Maatregelen die er toe bijdragen dat de verenigingen over voldoende liquide middelen blijven beschikken zijn dan ook essentieel. Denkbare maatregelen zijn bijvoorbeeld: beperking van de huur van sportaccommodaties, compensatie voor OZB, soepele regelingen met de energieleveranciers.

Wij beseffen dat u de waarde van verenigingen in de samenleving onderkent. Verenigingen zorgen immers voor de sociale cohesie binnen een gemeenschap. De huidige Coronacrisis mag er echter niet toe leiden dat verenigingen, waaronder voetbalverenigingen, verdwijnen. Jeu Sprengers omschreef in het verleden: de voetbalvereniging is het grootste gezinsvervangend tehuis van Nederland. Hopelijk blijft dat zo. Wij hopen dat u alle middelen aanwendt om dat ook te realiseren.

Wij zijn als bestuur bereid om dit schrijven te allen tijde bij u te komen toelichten.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'