Publicaties
BAV logo

BAV biedt hulp bij veranderende rol accommodaties

De laatste jaren gaat men er in steeds meer gemeenten toe over het onderhoud van sportaccommodaties over te dragen aan de gebruikers. Soms gaat die overdracht gepaard met een royale financiële compensatie, maar vaker brengt het extra kosten mee voor de verenigingen die hiermee geconfronteerd worden.

Immers, niet overal is de kennis, laat staan de mankracht en het materieel  aanwezig om alles zelf op te knappen. Dan zal dus professionele hulp ingeroepen moeten worden met het daarbij behorende prijskaartje. Hoe ingrijpend de privatisering ook is, volledig of op onderdelen van onderhoud en beheer, er moeten duidelijke afspraken op papier komen. De BAV kan hierbij een handje helpen. Afgezien van het feit dat men gebruik kan maken van de kennis en ervaring van de districtsafgevaardigden, zijn bij de BAV voorbeelden van een gebruikersovereenkomst te verkrijgen.

Samenwerkingsovereenkomst
De toenemende krimp in diverse regio’s in ons land, brengt ook met zich mee dat er sportaccommodaties gesloten worden. Verenigingen worden gedwongen samen gebruik te maken van één en dezelfde accommodatie. Men zal dus, al dan niet van harte, afspraken moeten  maken over gebruik van  velden, kleedkamers en misschien wel de kantine. Problemen liggen dan op de loer terwijl iedereen er bij gebaat is dat er in goede harmonie naar oplossingen wordt gezocht. Een deugdelijk voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst kan hierbij een goede leidraad zijn.

Wie een voorbeeld van een gebruikers- en/of een samenwerkingsovereenkomst wil ontvangen, moet even de moeite nemen om dit per mail aan te vragen bij de portefeuillehouder JO, Rinus Dinkelberg (rinusdinkelberg@kpnplanet.nl)  of bij onze secretaris Wim Tamboer (w.tamboer1@chello.nl).

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'