Publicaties

Amateurclubs worstelen met controle op coronapas

Een meerderheid van de amateurclubs heeft dit weekend geworsteld met controle op de coronapas, vooral omdat het een onevenredig beroep doet op de vrijwilligers. Veel verenigingen hebben niet de financiële middelen om betaalde krachten in te huren. Dat blijkt uit een enquête die de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) onder haar ongeveer 1.600 leden heeft verspreid.

Bijna 17% van de respondenten vertelde voor dit weekend dat ze wél gaat controleren op de coronapas, een verplichting voor iedereen die de kantine bezoekt zonder een bestelling af te halen. Een meerderheid van 54% antwoordt dat ze zich niet gaat houden aan de opgelegde maatregel. Dat is vaak geen onwil, maar onmacht.

De belangrijkste reden om niet te gaan controleren is dat de amateurclubs zelf niet in staat zijn dit te organiseren (51,5%). Ook zegt 39% niet de confrontatie aan te willen gaan met mensen die zich verzetten tegen controle. Het overgrote deel van de verenigingen (86,2%) moet eigen vrijwilligers inzetten voor de controle, omdat financiële middelen voor betaalde krachten vaak ontbreken.

BAV-voorzitter Ben van Olffen heeft de laatste week de geluiden ook opgevangen in het amateurvoetbal. ‘Clubs willen misschien wel, maar kunnen niet. De maatregel doet een onevenredig beroep op vrijwilligers van de verenigingen. Die mensen zijn toch al schaars. Veel van onze leden willen ook niet de confrontatie aangaan met eventuele gasten van clubs die op bezoek komen.’

De BAV zal het probleem aankaarten bij andere instanties, zoals de KNVB. ‘We moeten proberen de amateurclubs te faciliteren om deze opgelegde maatregelen te kunnen uitvoeren. Wellicht is het ook een idee om van alle bezoekende verenigingen één persoon aan te wijzen om een controle van de gasten uit te voeren. Een coronacheck alleen op het bordje leggen van de ontvangende vereniging is te veel gevraagd, blijkt duidelijk uit onze enquête.’

Sportkantines zijn vanaf afgelopen zaterdag zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk als bezoekers alleen naar binnen gaan om eten en drinken af te halen aan de bar. Bezoekers die in de kantine willen gaan zitten om hun bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wel laten zien.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'