Publicaties
Weekendvoetbal

BAV als doorgeefluik voor zorgen over Weekendvoetbal

In het vorige nummer van BAV Voetbalinfo zijn de uitslagen van de enquête onder ruim 1.300 voetbalbestuurders gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een ruime meerderheid (nog) geen heil ziet in de invoering van Weekendvoetbal. Bestuurslid Voetbalzaken Henk van der Pol legt uit wat de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft gedaan én gaat doen met de terugkoppeling van onze achterban.

De inkt van de enquête van de BAV was nog niet opgedroogd of de KNVB voerde de eerste ingrijpende wijzigingen in. Komend seizoen is er in het zondagvoetbal in district West II geen 4e klasse meer, een jaar later zelfs geen 3e klasse. Hoewel de problemen in district West II groter zijn dan in de rest van het amateurvoetbal, laat de voetbalbond zien dat er veranderingen komen in het dossier Weekendvoetbal.

Henk van der PolUit de enquête van de BAV blijkt echter dat een meerderheid van voetbalbestuurders (nog) geen toekomst ziet in Weekendvoetbal. Van de zondagclubs geeft 64% aan niet op zaterdag te willen spelen, van de zaterdagclubs zegt 92% niet op zondag te willen voetballen. BAV-bestuurslid Henk van der Pol (foto) heeft Voetbalzaken in zijn portefeuille en legt uit op welke manier de BAV de standpunten van de achterban verdedigt richting Zeist.

Wat heeft de BAV gedaan na de uitslag van de enquête onder de lidverenigingen?
‘We hebben de uitslagen geanalyseerd en hebben daar een aantal conclusies aan gekoppeld. De belangrijkste is dat een grote meerderheid van de Nederlandse amateurclubs nog niet klaar is voor de invoering van het Weekendvoetbal. We hebben in onze analyse gekeken naar alle verenigingen in Nederland, niet alleen de clubs die op hoog niveau voetballen, maar ook naar de mening van 4e en 5e klassers. Dát is ook de taak van onze organisatie: opkomen voor de belangen van het complete amateurvoetbal.
Na de analyse hebben we een gesprek gehad met de directie van de KNVB en onze bevindingen gedeeld. De voetbalbond heeft aangegeven de uitslagen van de enquête en de standpunten die wij naar voren hebben gebracht mee te nemen in ideevorming over dossiers, zoals Weekendvoetbal, de toetreding van tweede elftallen in de standaardklassen en het op peil houden van je selectie doordat het bijna niet meer mogelijk is om je tweede elftal bemand te houden.’

In hoeverre heeft de BAV invloed op de verdere besluitvorming rond deze pittige dossiers?
‘Wij zijn het enige statutair geregelde adviesorgaan van de KNVB. Wij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de voetbalbond over dit soort zaken. Tevens worden wij uitgenodigd in Zeist om over dit soort onderwerpen mee te praten. Zo zitten wij ook namens onze lidverenigingen aan tafel als het gaat over de vormgeving van de voetbalpiramide en over opleidingsvergoedingen. Je kunt het vergelijken met het klimaatakkoord dat eerder is afgesloten. Als BAV vertegenwoordigen wij het amateurvoetbal aan de ‘klimaattafels’.’

‘Reacties op onze enquête laten zien dat dít de dossiers zijn waar het de komende jaren over gaat.’

Op welke manier zal de BAV in gesprek blijven met de 1.600 lidverenigingen over de voortgang van dossiers zoals Weekendvoetbal en de invoering van tweede elftallen in het standaardvoetbal?
‘We zullen er veel over communiceren, via dit tijdschrift, via onze website bav-voetbal.nl en via onze veelgelezen nieuwsbrief waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Dat is nodig, want de reacties op de enquête laten zien dat dit de dossiers zijn die heel erg leven in het amateurvoetbal. Wij willen voor de clubs het doorgeefluik zijn naar de KNVB. Voor velen is de voetbalbond een grote oranje massa die ver af staat van hun belevingswereld, via de BAV is de weg om gehoord te worden in Zeist korter.’

Hoe kunnen lidverenigingen contact opnemen met de BAV om aanbevelingen te doen of hun zorgen kenbaar te maken?
‘Dat kan op twee manieren. Bij de districtsvertegenwoordigers of bij het bestuur, de contactgegevens staan op onze website. Iedereen krijgt antwoord op vragen. Voor ons is het ook goed om te horen wat er speelt onder onze 1.600 leden. Dit is ook écht het moment om verbonden te blijven met de ‘werkvloer’. Iedereen ziet in zijn omgeving dat zondagclubs stoppen, iedereen weet wat voor problemen het geeft als je je tweede elftal niet meer bemand kan krijgen. Het zijn zaken die op elk niveau spelen, niet alleen bij de happy few.’

De respons op de enquête was groot onder de lidverenigingen van de BAV. Is dit een manier om vaker de mening van de achterban te peilen?
‘Dit is dé manier, omdat we direct bij de clubs komen. De clubs hebben ons in grote getalen verteld wat zij denken, ze merken dat we het doorspelen naar de KNVB en in Zeist heeft iedereen met beslissingsbevoegdheid gezien hoe onze lidverenigingen denken over dossiers zoals het Weekendvoetbal en de invoering van de tweede elftallen in het standaardvoetbal. Wij kunnen nu ook gericht advies geven aan de KNVB, omdat we wéten wat er speelt. Ik roep mensen ook echt op om ons deelgenoot te maken van problemen waarmee zij kampen. We zullen voortaan elk jaar via een enquête een ‘barometer van het amateurvoetbal’ samenstellen.’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'