Besluiten van Algemene Ledenvergadering
Vergadering BAV

Besluiten van Algemene Ledenvergadering

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft op 2 juni haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Daar zijn de volgende besluiten genomen:

  • Als opvolger van de heer Gerhard Mebius, coördinator van district Noord, zal de heer Hans de Vries aantreden. Zijn werkzaamheden beginnen vanaf heden, de formele benoeming vindt plaats in de najaars-ledenvergadering van 20 oktober a.s.
  • Er hebben diverse modellen gecirculeerd met voorstellen de interne organisatie van de BAV anders in te richten. Met grote meerderheid is ervoor gekozen de huidige organisatiestructuur te handhaven.
  • De penningmeester presenteerde een conceptbegroting voor het seizoen 2018-2019. De begroting werd goedgekeurd.
  • De samenwerking met “Club-Collect”, de organisatie die de contributie int van die verenigingen/leden die niet via automatische incasso betalen, wordt het volgend seizoen voortgezet.
  • Betreffende de communicatie: Het blad “Voetbal-Info” blijft vier keer per jaar verschijnen, maar zal vaker een themanummer zijn. Verder zal de BAV actief gebruik gaan maken van de sociale media ( twitter en Facebook) teneinde meer zichtbaar te zijn voor haar leden.
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'