Publicaties

BAV wil kennis bundelen om klaar te zijn voor de toekomst

Ben van Olffen is inmiddels twee jaar voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Hij blikt terug en kijkt vooruit. Over het landschap van het amateurvoetbal, de rol van een belangenorganisatie en de noodzaak mee te gaan in de veranderende tijd. 

Als we naar de ontwikkelingen in het amateurvoetbal kijken, wat ziet u dan?
‘Als eerste zie je een trend dat er steeds meer verenigingen met hun standaardelftal van de zondag naar de zaterdag verhuizen. Die ontwikkeling is in West II het sterkst. De uitdaging is hoe je die twee speeldagen op een nette manier samen gaat voegen. Ga je dat van onderuit in elkaar vlechten of laat je verenigingen horizontaal overstappen? West II is de lakmoesproef voor heel Nederland, want ook daar zie je dezelfde ontwikkeling. Misschien met uitzondering van Zuid II, maar die verenigingen worden wel geconfronteerd met de gevolgen.’

De BAV heeft het afgelopen jaar in West II een bijeenkomst in Delft bij vv SEP georganiseerd over dit onderwerp. De KNVB heeft na dat gesprek het besluit om de 4e klasse te schrappen teruggedraaid en beloofd in gesprek te gaan met de clubs. Hoe staat het daarmee?
‘Daar is tot nu toe weinig van terecht gekomen, wat weer tot boosheid bij de verenigingen leidt. We zijn er als BAV zelf achteraan gegaan, maar de respons uit Zeist duurt heel lang. Verenigingen moeten voor 1 januari op de hoogte zijn, ook met het oog op allerlei organisatorische redenen, zoals het aantrekken van trainers.

Volgens mij wordt dat heel kort dag. Daarmee bevestigt de KNVB de gedachten die verenigingen nu hebben: ze zeggen van alles toe, maar in de praktijk ervaren de clubs dat niet zo. Nog los van het feit of het terecht is, het is wél de beleving van de verenigingen. Dat is niet goed voor het imago van de KNVB, met wie wij overigens een prima verstandhouding hebben. Wij proberen daar als BAV een bewakende rol in te spelen. Wat is toegezegd moet worden nagekomen.’

Ook lijken er ontwikkelingen te komen in het dossier over de beloftenteams van bvo’s.
‘De visie van de KNVB is om onder-21 teams van bvo’s samen te laten spelen met onder-23 teams van top amateurclubs.  Voor de amateurs zou het goed zijn als de beloftenteams van de profclubs verdwijnen uit de amateurcompetities. Het is vaak zo dat amateurverenigingen voor veel publiek spelen tegen opponenten uit de stad of de regio.  Je ziet dat de belangstelling afneemt als er opeens op een kaal, achteraf gelegen veld gespeeld moet worden tegen een beloftenteam van een bvo. Het draagt niet bij aan de beleving. Misschien moet de ledenraad – en ik zat daarzelf destijds bij – ook wel concluderen dat dat geen goed besluit is geweest.’

Ook heeft de KNVB aangegeven dat de competitie ná de zomer weer begint. Eerder lieten verenigingen merken dat dat moeilijkheden geeft op hun velden. Hoe kijkt de BAV daar tegenaan?
‘We moeten daar wel over in gesprek. Het heeft voor- en nadelen. Het geeft nu vooral problemen aan het einde van de competitie. Die gaat heel lang door, waardoor het lastiger wordt om goed onderhoud te plegen aan de velden. Ook blijven er weinig weekenden over voor verenigingsactiviteiten, omdat de velden dicht moeten. Vooral onze leden met natuurgrasvelden lopen daar tegenaan. Goed onderhoud wordt in de zomer al lastiger door de langere periodes van droogte waarmee we te maken hebben. Het is ook de vraag of we de velden in de toekomst nog voldoende  kunnen beregenen door de verandering van het klimaat.’

Verandert de rol van de BAV ook in het huidige en toekomstige voetballandschap?
‘De rol niet. Een belangenbehartiger voor amateurclubs is belangrijker dan ooit als er ingrijpende wijzigingen zoals het Weekendvoetbal aan zitten te komen.

De organisatie moet wel veranderen, die moet bij deze tijd passen en bij toekomstige ontwikkelingen. We hebben onze adviseur Marjan Olfers ook naar onze belangenorganisatie laten kijken, hebben de luiken open gezet om zelf te kunnen doorgroeien. Aanbevelingen die zij heeft gedaan hebben we geanalyseerd en willen we ook doorvoeren.’

Wat houden die veranderingen in?
‘We willen graag van een districtsgestuurde organisatie naar een kennisgestuurde belangenvereniging. Een club in Sluis heeft evenveel recht om op een adequate manier geholpen te worden als een club in Delfzijl. Die moet niet afhankelijk zijn van het aantal mensen dat in de districten zit, hoewel die districten wel blijven bestaan. We hebben in West II gezien hoe belangrijk het is om bekende gezichten – in dit geval onze districtsafgevaardigde Pieter van Veen – als aanspreekpunt te hebben. Dat blijven we doen, alleen zal de kennis – die in ruime mate aanwezig is bij onze districten – gebundeld worden en op de juiste manier worden gebruikt. Heeft een vereniging in Limburg een vraag over juridische zaken en hebben wij in Groningen iemand zitten die daar gespecialiseerd in is, dan maakt het voor de Limburgse vereniging echt niet uit dat hun probleem wordt opgelost door onze afgevaardigde in Groningen.

Ook willen wij onze kennis vergroten door in de toekomst partnerships aan te gaan. Je kunt dan denken aan samenwerkingen met universiteiten die gespecialiseerd zijn in sportrecht of andere deelgebieden waar onze leden mee te maken krijgen. Die uitbreiding van kennis wordt steeds belangrijker, omdat onze leden met veel complexere vragen bij ons komen.’

Hoe kijkt u terug op uw eerste twee jaar als voorzitter van de BAV?
‘Met veel plezier. Onze eerste prioriteit was de communicatie naar onze leden te intensiveren. Dat hebben we gedaan door meer aandacht te schenken aan onze online-uitingen, zoals de website, social media en de nieuwsbrieven. We zien dat het aantal bezoekers van bav-voetbal.nl met meer dan 100 procent is gestegen. Ook worden onze nieuwsbrieven vaak geopend én gelezen. Dat blijkt ook uit de respons van de enquêtes die we via onze online-kanalen verspreiden. Die ligt héél hoog. Dat laat tegelijkertijd zien dat onze leden betrokken zijn. En wij moeten er nu voor zorgen dat we hen blijven steunen met kennis en informatie.’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'