Publicaties
Jaap Bisschop, voorzitter BAV

Belangen behartigen in tijden van woelig weer

Nu de enquête over de staat van het amateurvoetbal is afgerond, maakt de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) de balans op.  Voorzitter Jaap Bisschop gaat dieper in op de resultaten, het beleid dat daarop wordt gemaakt en hij blikt terug op 2016 én vooruit op 2017.

In de veranderende amateurvoetbalwereld peilde de BAV de laatste maanden de temperatuur bij de achterban – de ruim 1.700 aangesloten lidverenigingen. Bestuurders van amateurclubs zien dat er van alle kanten veranderingen komen: een verplichte cao, de voetbalpiramide, het weekendvoetbal, een compleet nieuw masterplan voor het jeugdvoetbal. Het lijkt soms op een overdaad van beslissingen die worden afgevuurd op vrijwillige bestuurders die de laatste jaren al zoveel extra taken en verantwoordelijkheden op hun schouders hebben zien belanden.

‘Daarom wilden we ook een enquête’, legt BAV-voorzitter Jaap Bisschop uit. ‘Wat vinden de mensen in het werkveld van al die veranderingen én zijn ze zich allemaal wel bewust van de consequenties die dat heeft voor hun vereniging?’
De rondvraag leverde een hoge respons op. Liefst 262 voetbalbestuurders vulden de lijst van 25 vragen in. ‘Dat laat aan de ene kant zien dat de onderwerpen leven in het land en aan de andere kant geeft het ons ook legitimiteit om de belangen van onze achterban te behartigen naar andere organisaties, zoals de KNVB.’

‘Het lijkt erop dat wij de nieuwe cao voor álle amateurclubs in Nederland zullen afsluiten’.

De BAV heeft de laatste weken ook een krachtigere positie gekregen binnen de idee- en besluitvorming van de Nederlandse voetbalbond. Bisschop: ‘Dat doet ons deugd, heb ik ook onze gesprekspartners in Zeist verteld. Eerder was het zo dat we elke keer het gevoel hadden dat we onze positie als belangenbehartiger moesten bevechten, daar lijkt nu een belangrijke kentering in te zijn. We zitten inmiddels in klankbordgroepen die de veranderingen in het amateurvoetbal bespreken. Ook hebben we twee keer per jaar een adviserende rol in de algemene vergaderingen, zitten we twee keer per jaar bij themavergaderingen van de Ledenraad en schuiven we twee keer per jaar aan bij bestuurlijk overleg over de plannen die er nu liggen, zoals de nieuwe competitievormen.’

Afsluiten cao
Een van de belangrijkste taken van de BAV op de korte termijn is het afsluiten van een cao. De nieuwe voetbalpiramide van de KNVB heeft namelijk tal van consequenties voor de amateurclubs. Een daarvan is de verplichting voor het afsluiten van contracten met spelers. Wie in de nieuwe derde divisie komt te spelen moet zes voetballers onder contract nemen. Omdat het recht daar niet in voorziet, moet er nu in alle haast een cao worden afgesloten.
De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen heeft het mandaat gekregen om die voor haar achterban af te sluiten. ‘Een verantwoordelijke taak’, zegt Bisschop. ‘Het lijkt erop dat we die nieuwe arbeidsovereenkomst samen met het Netwerk in de Sport zullen afsluiten voor álle amateurclubs in Nederland.’

‘Voor 2017 voorzie ik een heel mooie en vernieuwende rol voor onze organisatie.’

Die cao is van belang. ‘Alle mensen die een arbeidsrelatie met de vereniging hebben, óók bijvoorbeeld de terreinknecht, en méér dan 1.500 euro krijgt, heeft een dienstverband. Maar geen enkele club heeft natuurlijk de behoefte een amateurvoetballer in dienst te nemen. Daar moeten we een regeling voor bedenken binnen die nieuwe cao. Zoals het er nu voorstaat zou het kunnen zijn dat amateurclubs straks in vier jaar tijd iemand zes keer een overeenkomst kunnen aanbieden. De FNV is al akkoord met ketenbepalingen in de nieuwe cao en ook de Belastingdienst is in een eerste reactie positief.’
De intentieverklaring van de nieuwe cao moet in december worden ondertekend, waarna de uitwerking in maart of april zal zijn afgerond. Dan zal de collectieve arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht per 1 januari ingaan.
De BAV voelt zich als gemachtigde gesterkt door de uitkomsten van de enquête. ‘Liefst 78 procent van de ondervraagden gaat ermee akkoord dat de BAV namens hen een cao afsluit. Die uitkomst verheugt ons zeer.’

Een ander heikel onderwerp is de toetreding van tweede elftallen tot de standaardklassen. ‘Daar moeten we nog goed naar kijken en met de KNVB in overleg over treden. De enquête laat niet eensluidend een oordeel zien. De bepaling zal wél impact hebben op de competities en er zullen tegenstrijdige belangen zijn. Een vierdeklasser zit er wellicht niet op te wachten om tegen het tweede elftal van Spakenburg uit te komen. Maar Spakenburg zelf natuurlijk wel. Die zeggen: ons tweede elftal wordt elk jaar kampioen, wij willen verandering.’
Bisschop benadrukt dat in het woelige landschap waarin het voetbal zich verkeert, de rol van de BAV langzaam een andere wordt. ‘Van vakbond naar coöperatieve partner die de belangen van onze achterban blijft verdedigen.’

2016 en 2017
Bisschop blikt ook terug op 2016 en vooruit naar 2017. ‘Een forse teleurstelling was het niet doorgaan van ons jubileumfeest. Wat wij daarmee ook wilden bewerkstelligen was het herpositioneren van de BAV als belangenorganisatie, ook na de fusie van de LBA en de BZV. We kunnen redelijk tevreden zijn over de groeiende rol van onze organisatie en héél tevreden zijn over onze rol in de cao. Voor 2017 voorzie ik, met de resultaten van de cao en de uitkomsten van de enquête, een heel mooie en vernieuwende rol voor de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.’ ′

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'