Publicaties

Column: ‘Beseffen gemeenten wel welke sociale waarde verenigingen hebben?’

BAV-voorzitter Ben van Olffen schrijft iedere drie maanden een column over de stand van zaken in het amateurvoetbal. Normaal komt die in de gedrukte uitgave van BAV Voetbalinfo, maar door de coronacrisis communiceert de BAV voornamelijk via onze online-kanalen. Op die manier zijn we actueel, kunnen we meteen in contact komen met onze leden en kunnen we snel actie ondernemen als we noodsignalen van onze achterban ontvangen.

Van Olffen: ‘COVID-19 heeft vergaande gevolgen voor onze samenleving. Gezonde bedrijven hebben binnen de kortste tijd geen bestaansrecht, velen verliezen hun baan, sociale contacten worden ernstig beperkt en het ergst van allemaal: het eist zijn tol op het gebied van de volksgezondheid. Van milde symptomen tot het overlijden van velen.

Tegen dat alles is het lastig te beschrijven wat COVID-19 betekent voor het verenigingsleven. Gelukkig zijn er tot nu toe maatregelen geweest van het ministerie en de KNVB om het financieel leed te verzachten. Verenigingen hebben in zijn algemeenheid tot nu toe nog niet veel sponsors verloren, leden zijn vaak hun contributie blijven betalen. Maar hoe gaat het als de situatie nog langer duurt.

‘Het is schrijnend dat er nog gemeenten zijn die verenigingen nog niet gecompenseerd hebben voor de huurvergoeding voor de periode maart tot en met juni, terwijl de rijksoverheid hiervoor €120 miljoen beschikbaar heeft gesteld.’

Het is schrijnend dat er nog gemeenten zijn die verenigingen nog niet gecompenseerd hebben voor de huurvergoeding voor de periode maart tot en met juni, terwijl de rijksoverheid hiervoor €120 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Deze gemeenten zijn bang uit dat fonds niet voor 100% gecompenseerd te worden. Beseffen zij wel welke sociale waarde verenigingen hebben in de samenleving, in het dorp, in de wijk? Natuurlijk, verenigingen zullen de financiële bakens moeten verzetten, maar een vereniging die verdwijnt komt niet zo maar terug. Gemeenten: neem uw verantwoordelijkheid en ondersteun de vereniging, of het nu voetbal, handbal, hockey of welke het ook is.

To play or not to play
Ja, dat zou een variatie kunnen zijn op de bekende tekst uit Hamlet. We voetballen nu met alle beperkingen, geen kantine open, geen toeschouwers en besmettingen. Het vereist veel van verenigingen en hun vrijwilligers. Inderdaad, als je nu net een derby hebt, dan levert dat geen inkomsten op, bij een uitwedstrijd vinden we het misschien minder erg. Toch is het van belang te blijven voetballen. De binding tussen leden en verenigingen blijft, de leden kunnen blijven sporten, de kans dat we de competitie uit kunnen spelen blijft en de maatregels gaan ook niet verder dan het rijksbeleid. Maar, het vergt allemaal veel van de verenigingsbesturen en de financiële situatie. Via NOC/NSF wordt er in ieder geval veel druk op het kabinet uitgeoefend om verenigingen ook voor deze nieuwe periode terdege te compenseren.

Verenigingsbesturen: Veel sterkte in deze bijzondere tijd. En als u onze enquête nog niet heeft ingevuld. Dan kunt u dat hier nog doen.’

Ben van Olffen
voorzitter Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV).
e-mail: voorzitter@bav-voetbal.nl

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'