Publicaties
Hoofdkwartier KNVB

Bijna helft voetbalclubs heeft weinig vertrouwen in KNVB

Bijna de helft van de voetbalclubs (45%) heeft weinig tot geen vertrouwen in de KNVB als het gaat om het adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Dat blijkt uit een rapport van bureau Berenschot, dat door het bestuur amateurvoetbal is gevraagd met een advies te komen voor een nieuw bestuurlijk model. In de voorjaarsvergadering van de sectie amateurvoetbal was er onder leden veel kritiek op de financiële en bestuurlijke chaos in ‘Zeist’. Tijdens die vergadering werd het bestuur te kennen gegeven plaats te maken voor nieuwe bestuursleden. Zeist was niet ‘in control’, zo was het algemeen gevoelen.

Contributieverhoging
Uit het onderzoek van Berenschot, dat zaterdag 20 september in Zeist tijdens een extra vergadering van de Verenigingsraad Amateurvoetbal wordt gepresenteerd, blijkt ook dat de voorgestelde contributieverhoging, zoals die door het huidige bestuur is voorgesteld, niet meer dan als een lapmiddel moet worden beschouwd. Het rapport zegt: ‘Contributieverhoging is niet voldoende om alle genoemde – en andere – uitdagingen het hoofd te bieden. Wij concluderen dat het kwalitatief op sterkte (en op orde) krijgen van de arbeidsorganisatie prioriteit moet hebben.’

Maatschappelijke functie
Het bureau constateert verder: “Voetbal is meer dan een sport; vanwege het grote aantal beoefenaren en liefhebbers heeft voetbal in ons land een brede maatschappelijke functie. Dat betekent dat voetbalclubs én de KNVB meer nog dan andere sportverenigingen moeten omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn er in de eerste plaats demografische uitdagingen. Bepaalde regio’s hebben te maken met bevolkingskrimp, andere met een groeiend aantal niet-westerse allochtonen. Dit stelt clubs voor heel verschillende opgaven. Vrijwel overal speelt vergrijzing en urbanisatie een rol. Gepensioneerden hebben tijd om zich als vrijwilliger in te zetten, maar staan op grotere afstand van de jeugd die de sport beoefent.’

Sociale media
Ook de rol van sociale media en andere technologische ontwikkelingen zorgen, volgens het rapport, niet alleen voor aanpassingen op het veld, maar ook voor verandering in de snelheid waarmee nieuws zich verspreid en in de wijze waarop men met elkaar communiceert.

Bovendien wordt het, aldus Berenschot, voor clubs of teams eenvoudiger om buiten de KNVB om eigen competities te organiseren: de KNVB is geen monopolist (meer). Door individualisering en andere socioculturele ontwikkelingen kalft de vanzelfsprekendheid van loyaliteit aan de club of de KNVB af. En zelfs aan het voetbal als sport: mensen switchen, afhankelijk van hun levenssituatie, sneller tussen de ene en de andere sport dan vroeger.

Eigenheid amateurvoetbal
Uit gesprekken en uit een enquête onder Verenigingsraadsleden blijkt dat vrijwel unaniem de wens bestaat om naar één ongedeelde KNVB te gaan. Hierbij moet de eigenheid van het amateurvoetbal wel behouden blijven. Berenschot komt tot de conclusie dat niet eerder dan met ingang van het seizoen 2018/’19 een KNVB-organisatie een realiteit kan worden. Er is nog te veel achterstallig onderhoud.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'