Publicaties

BOSA-regeling al bijna uitgeput voor 2024

De BOSA-regeling (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) lijkt in 2024 uitgeput te raken. Voor dit kalenderjaar is 79 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is per 23 februari al 18,2 miljoen euro uitbetaald en is er voor 49,7 miljoen euro aan aanvragen in behandeling.

Voor wie is de BOSA-regeling?

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Alleen stichtingen of verenigingen die kwalificeren als amateursportorganisatie kunnen deze subsidie aanvragen. Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren:

  • Biedt de organisatie zelf amateursport aan? Dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat, of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).
  • Biedt de organisatie een sportaccommodatie aan? Dan moet ten minste één van de gebruikers van de accommodatie aangesloten zijn bij het NOC*NSF of POS. Daarnaast moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien of de locatie van de accommodatie de enkelbestemming sport heeft. Heeft de locatie niet de enkelbestemming sport? Dan moet de accommodatie voor minimaal 50% van de oppervlakte in vierkante meters en voor minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. In uw aanvraag kunt u dit onderbouwen.

Een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv) is geen vereniging of stichting, en komt dus niet in aanmerking voor deze subsidie.

Waar kunt subsidie aanvragen voor BOSA

In dit overzicht ziet u welke kosten in aanmerking komen voor deze subsidie en welke niet. Kort samengevat kunt u voor de volgende kosten subsidie aanvragen:

  • Kosten voor bouw en onderhoud en voor aanschaf sportmaterialen: Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen. Deze kosten (inclusief btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie.
  • Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie: Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 20% aanvullende subsidie (dus 40% in totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u op de pagina Aanvullende subsidie BOSA 2024.

Let op! Heeft u recht op btw-aftrek voor de opgevoerde kosten? Dan kunt u voor deze kosten geen subsidie aanvragen.

Meer informatie over de BOSA-regeling is hier te vinden.

Tags:
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'