Publicaties
AllUnited

Clubs content door tussenkomst BAV in kwestie over Sportlink

Zoals bekend heeft de KNVB per 1 juli 2017 de KNVB Dataservice beëindigd en vervangen door de veel duurdere Club.Dataservice via Sportlink. Sommige verenigingen zagen hierdoor een explosieve kostenverhoging en wilden daarvoor een oplossing.

De Haagse voetbalvereniging HVV (onderdeel Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging) was niet erg verheugd over deze ‘ommezwaai’ binnen de KNVB en dacht  in de toekomst veel duurder uit te zijn. Ook rkvv Velzen, v.v. Katwijk en Kon. HFC deelden die mening.

HVV had vanaf 2015 een abonnement op de KNVB Dataservice voor € 600 per jaar + € 200 voor afkoop van advertenties. Dit abonnement werd al vanaf 2014 zeer actief gepromoot door de KNVB. Op grond van die aanprijzingen hadden zij besloten om te investeren in deze software en een contract aan te gaan. In januari van dit jaar werd de vereniging geïnformeerd dat het contract zal worden beëindigd en dat men kan overstappen naar één van de Sportlink pakketten.

Omnisport
Deze Sportlink pakketten zijn interessant voor clubs die Sportlink als standaardpakket gebruiken voor de ledenadministratie. Maar veel clubs, zoals HVV, hebben hiervoor een ander pakket. Zij gebruiken AllUnited voor de ledenadministratie + website. Omnisportverenigingen, (voetbal. cricket, squash) kunnen Sportlink niet eens gebruiken voor de ledenadministratie. Na kritiek van clubs kwam er al vrij snel, naast die pakketten, toch een losse Dataservice gebaseerd op een zogenoemde “API”, maar wel met een geheel ander prijskaartje: € 1,25 per lid + € 125 opstartkosten + onbekend bedrag voor afkoop advertenties. Zonder advertenties zou dit voor de vereniging uitkomen op een bedrag van € 1486 in plaats van de eerder genoemde € 600 per jaar, een verhoging van maar liefst 150% !

Plafond losgelaten
Na een reactie van de vereniging op deze verhoging werden de prijzen aangepast naar € 1,00 per lid zonder opstartkosten + € 99 afkoop advertenties. Voor de vereniging zou dit dan € 1188 worden in plaats van € 800, nog steeds een flinke verhoging. Een andere ‘benadeelde’ club (met 1.500 leden) ziet de prijs zelfs stijgen van € 600 naar € 1500. Die € 600 was het plafond dat KNVB Dataservice hanteerde voor grote clubs, maar dat is door Sportlink dus losgelaten. Daarnaast betekent dit dat de investeringen in de software plotseling waardeloos zijn geworden. We gaan over op een nieuw systeem, waar nieuwe software voor moet worden geschreven. De KNVB heeft een reële terugverdientijd dus niet mogelijk gemaakt.

Nauwe band
De zeer nauwe band met én beslissende invloed van de KNVB, tevens eigenaar van de data, kwam niet alleen tot uiting bij de promotie van de KNVB Dataservice, maar ook in het contract, dat verwijst naar de betrokkenheid van Voetbalmedia B.V. (100% dochteronderneming van de KNVB). De nieuwe aanbieder Sportlink is voor 50% eigendom van de KNVB.

Waardeloos
Sportlink geeft als argument dat de KNVB Dataservice wordt uitgebreid met allerlei extra data. Deze zijn echter voor veel  (omni)sportvereniging waardeloos, omdat zij (zoals ook veel andere clubs) Sportlink niet als ledenadministratie systeem gebruiken. Zij halen alleen de wedstrijdgegevens en standen op om te tonen op de eigen website en tv-schermen in het clubhuis. Er is daarnaast geen excuus om niet het bestaande systeem in de lucht te houden.
Door tussenkomst van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) in de persoon van Bernard Jansen, samen met Marion Massop (Marketing Intelligence KNVB), Felix van der Kooi (Voetbalmedia BV), Wilfried de Rooij (Sportlink), Hans van den Akker (Kon. HFC) en Roeland Engelen (v.v. HVV) werd een oplossing gevonden ten aanzien van de prijsstelling van Club.Dataservice die alle partijen past.

Hieronder vindt u een overzicht van de gemaakte afspraken:

  • Voor de AllUnited clubs is er geen sprake van een desinvestering. Met de integratie van de dataservice van Sportlink kan bij AllUnited alles gewoon draaien;
  • Sportlink heeft met AllUnited contact opgenomen en ze voorzien van alle informatie voor een koppeling. Sportlink begeleidt AllUnited in deze en er komen geen kosten voor deze integratie voor de AllUnited clubs. Sportlink blijft dit proces kosteloos begeleiden. Als AllUnited toch meent kosten te hebben, dan pakt sportlink dit op met hen;
  • Er zal structureel een cap komen op de dataservice (maximaal 1.000 leden, dus maximaal 1.000 euro per seizoen vanaf 1 juli 2017 (tot deze datum loopt de KNVB dataservice nog door); er vanuit gaande dat de vereniging de advertentie uitingen o.b.v. Club.Ads (=SportsAds) toestaat, anders geldt er een additioneel bedrag van € 99,- per kanaal, vergelijkbaar met het KNVB dataservice contract;
  • Sportlink zal na de zomer voor HC&VV en de Koninklijke HFC een workshop organiseren, zodat deze verenigingen de omissies van de Sportlink systemen kunnen aangeven/vaststellen. Zaken die Sportlink kan verbeteren, zullen mogelijk worden opgenomen in de productroadmap van Sportlink, zodat HC&VV en de Koninklijke HFC alsnog kunnen (niet moeten) besluiten om ook de Sportlink producten te gaan gebruiken en aan te sluiten bij het gezamenlijke initiatief van Sportlink. Het staat HC&VV en Koninklijke HFC vrij om andere clubs bij deze workshop uit te nodigen. HC&VV en de Koninklijke HFC zullen hier vooraf afspraken over maken;
  • Sportlink is de enige partij die formeel en informeel communiceert over deze afspraken. Sportlink moet namelijk de backoffice, webshop, marketing en communicatie naar bestaande klanten etc. nog aanpassen/realiseren en heeft hier tijd voor nodig.
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'