Publicaties
Cock van der Weck

Cock van der Weck benoemd tot lid van verdienste BAV

Cock van der Weck, afgevaardigde uit district West 2, legde op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei j.l. zijn functie neer. Ruim 25 jaar heeft hij, eerst in de LBA en later in de BAV, zijn beste krachten gegeven voor het amateurvoetbal.

Lange tijd is hij de  kartrekker in zijn district geweest, de laatste jaren als voorzitter en portefeuillehouder Juridische Ondersteuning. In zijn LBA-tijd had hij al de waarderingsspeld gekregen, nu stelde het bestuur voor hem te benoemen tot lid van verdienste. De vergadering ondersteunde dit voorstel met een hartelijk applaus, waarna voorzitter Jaap Bisschop hem de bijbehorende speld (zie foto) opspeldde. Een hartelijk woord van dank en een mooie bos bloemen onderstreepten dit gebaar. Cock laat geen lege plaats achter, want inmiddels is in Cor Verbree een, naar onze overtuiging, waardig opvolger gevonden.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'