Publicaties
Jaap Bisschop

Column Jaap Bisschop: ‘Het gaat over voetbal’

Jaap-Bisschop_column2-lichterVoorzitter Jaap Bisschop schrijft in zijn recente column onder andere over de ledenraadvergadering van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

De afgelopen periode stond bol van de vergaderingen en meetings. Gelukkig ging het veelal over voetbal. Zelfs bij droevige momenten. De dag voor onze Algemene Ledenraadsvergadering in Vught, kwam een groot deel van onze BAV-ers al naar Breda om daar afscheid te nemen van onze overleden afgevaardigde Wally Brandenburg.
Een indrukwekkende bijeenkomst in het clubhuis, de plek waar Wally zo ongeveer een kwart van zijn leven heeft doorgebracht. Door diverse mensen werd het leven (lees: voetballeven) van Wally beschreven en daar waren veel ‘gouden momenten’ bij.
Ook een gouden moment voor Han Elleswijk, die bij zijn vertrek als afgevaardigde tot Erelid van de BAV werd benoemd. Van harte profiat Han.
Ook op onze jaarvergadering ging het, naast onze interne beslommeringen, over voetbal. Een goede constructieve vergadering, waar Arie Oeseburg – op 28 november gehuldigd als bondsridder! – ons het proces van de besluitvorming van de KNVB uit een heeft gezet
Op de laatste verenigingsraadvergadering ging het ook over voetballen en de wijze waarop we dit organisatorisch nog efficiënter kunnen uitvoeren. Vooruitlopend op de nieuwe samenstelling van de Ledenraad van de KNVB Amateurvoetbal, heeft ons bestuur al met het management van de KNVB gesproken over een vorm van samenwerking, die mijns inziens veel perspectief biedt voor de clubs.
Kort gezegd: we zullen in elk district onze 5 afgevaardigden, samen met de 4 of 5 verenigingsondersteuners en de 5 ledenraadvertegenwoordigers aan tafel krijgen om SAMEN af te stemmen hoe wij de clubs kunnen ondersteunen. Ik spreek de wens uit dat dit tot vruchtbare samenwerking mag leiden.
Waar het ook over voetbal ging, was bij de eerste bijeenkomst van onze commissie Voetbalzaken. Na een wat haperende start, is onder leiding van Henk van der Pol, de aanzet gegeven voor een serie constructieve en nuttige bijeenkomsten in het belang van voetballend Nederland.

Tot slot nog dit: bij het opheffen van de verenigingsraad werden veel KNVB afgevaardigden gehuldigd, waarvan ik twee mensen speciaal wil noemen. Onze ereleden Gerard van der Meijde en Gerrit Boers ontvingen de onderscheiding Lid van Verdienste van de KNVB. Hulde heren en van harte gefeliciteerd.

Jaap Bisschop, voorzitter BAV.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'