Publicaties
Jaap Bisschop

Column Jaap Bisschop: Het gaat niet altijd goed

Hoewel wij als belangenbehartiger ons stinkende best doen voor de amateurvoetbalclubs in Nederland, laten we hier en daar ook wel eens een steekje vallen, schrijft BAV-voorzitter Jaap Bisschop in zijn column.

In de vorige editie van dit blad stond in de inleiding van het artikel over onze enquête een zinsnede die door een aantal KNVB Ledenraadsleden niet gewaardeerd werd. Op zaterdag 26 november werd ik daar door twee KNVB Ledenraadsleden over aangesproken. Ik heb dat stukje nog eens goed gelezen en ik kan me daar iets bij voorstellen. Vandaar dat ik vanaf deze plaats mij wil verontschuldigen. Ik had me niet voldoende gerealiseerd dat deze Ledenraad nog maar kort functioneert en derhalve door ons niet geoordeeld moet worden over de rollen onderling. Eerlijk is eerlijk. Communicatie blijft een lastig ding.

Kopzorg penningmeester
Ook bij clubs gaat het soms niet goed. Daar is heel vaak sprake van wisseling van de wacht. Niks mis mee overigens, maar zo aan het eind van het jaar wel een kopzorg voor onze penningmeester.
De wisseling van bepaalde functies in het bestuur waarbij overdracht niet tot in detail is geregeld . Nu is de BAV contributie niet zo’n groot bedrag, maar een nieuweling weet heel vaak niet wat de BAV is, en stelt dan ook nog vaak de vraag: Wat doen jullie eigenlijk?
Dit keer was er een nieuwkomer die ons erop attendeerde dat hun club wordt gerund door vrijwilligers en of wij als professionele organisatie daar wel aan dachten. Vandaar dat het me goed lijkt om onderstaande nogmaals met u te delen.

Vrijwilligers
Ook onze organisatie wordt gerund door vrijwilligers, dat is niet anders dan bij een vereniging. Op onze website  www.bav-voetbal.nl kunt u zien wat onze activiteiten inhouden.  Wij zijn namelijk al ruim 70 jaar actief als belangenbehartiger van amateurclubs van de KNVB, zowel landelijk, als in onze districten, waarbij we taken hebben als:

  • Adviserend lid aan de directie, bestuur en Ledenraad van de KNVB.
  • Juridische ondersteuning bieden aan onze leden.
  • Intermediair zijn bij geschillen tussen clubs onderling, trainer en clubs, gemeenten en clubs etc.
  • Het realiseren van gereduceerde tarieven voor clubs bij BUMA/Stemra, structureel.
  • Participeren in overleggen met VVON en COVS aangaande de positie van clubs.

En last but not least, we staan op het punt een cao af te sluiten voor personen die in dienst zijn van een vereniging. Trainers, spelers, accommodatie-medewerkers, noem maar op. Waarmee alle problematiek rond vergoedingen aan deze personen worden afgedekt, ook in de richting van Belastingdienst en Wet Werk en Zekerheid.
Met deze cao vervalt namelijk de nadelige eis vanuit de wet, dat een werknemer na twee tijdelijke contracten in vaste dienst genomen moet worden en dat er tussen twee tijdelijke dienstverbanden een tussenpoos van zes maanden moet zitten.
Dat, en veel meer doen we voor u als club en dat blijven we doen. Constructief en coöperatief. En als er iets mis gaat, geef elkaar dan de ruimte om te herstellen.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'