Publicaties

Column Jaap Bisschop: Jubileum is rode draad

Jaap Bisschop

Jubileum is de rode draad in het jaar 2016, want onze BAV bestaat 70 jaar.  In dit jubileumjaar is er al veel gebeurd en staat ook nog veel te gebeuren.

De frequente bezoekers van onze website www.bav-voetbal.nl zullen zeker hebben gemerkt dat deze website een volledige metamorfose heeft ondergaan. In nauwe samenwerking met bureau Okkinga in Bolsward hebben we getracht een aantal zaken duidelijk en beter te maken. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd.
Voor u als lidvereniging hebben we de directe toegang naar onze mensen in de districten veel prominenter geplaatst en daardoor zijn ze nog gemakkelijker te vinden en in te schakelen.
Natuurlijk houden we ons ook met het reilen en zeilen binnen de KNVB bezig en dat houdt ons, zoals de uitdrukking zegt, ‘van de straat’. De gevolgen van de besluiten voor een nieuwe voetbalpiramide leveren veel stof tot nadenken en spreken op. Moeten we nu wel een CAO voor amateurspelers gaan sluiten of juist niet? En hoe zit het dan met de licentie eisen? Kunnen en willen de clubs daar aan voldoen?
Het zogeheten THB overleg (Topklasse/ Hoofdklasse/Belangenorganisatie) vergadert zeer frequent, en de notitie die onze juridisch adviseur Prof. Mr. Marjan Olfers hierover heeft neergelegd houdt de gemoederen zeer bezig. We zullen het beste voor de club proberen te bewerkstelligen, dat mag u van ons verwachten. In elk  geval zal de BAV de belangen van alle clubs verdedigen, tot in de laagste klasse toe.
Ook nu weer ben ik ervan overtuigd dat een goede dialoog  en constructieve samenwerking tot het beste resultaat zullen leiden.
We vieren ons jubileum op zaterdag 28 mei a.s., daarover leest u elders in deze uitgave meer. Ik nodig u graag uit om u voor het congres in te schrijven. Het hoofdthema van het congres: De toekomst van het amateurvoetbal in Nederland. We zijn benieuwd wat u en onze forumleden denken over die toekomst.
In het VVON blad las ik een interessante column waarin Hans Bijvank wederom een lans brak om de splitsing tussen zaterdag- en zondag amateurvoetbal op te heffen. Gespreksstof voldoende dus.
We houden ons dus al 70 jaar bezig met belangenbehartiging en dat zal zo blijven. Vier het jubileum met ons mee op 28 mei.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'