Publicaties
Jaap Bisschop

Column Jaap Bisschop: ‘Verbazing’

‘Het BAV jaar 2014 was voor mij een jaar van verbazing. Op diverse fronten moet ik u zeggen.
Hoewel het niet chique lijkt om met jezelf te beginnen, doe ik dat toch. Ik had namelijk de gedachte dat het schrijven van voorwoorden voor een informatiebulletin voor mij tot het verleden behoorde. Ik was gewend mijn voorwoorden een thema mee te geven en dat houd ik maar zo. Verbazing dus.

U begrijpt dat het vertrek van onze voorzitter mij verbaasde. Dat heb ik hem ook al gemeld tijdens zijn afscheid in onze Ledenraadvergadering. Namens mezelf, namens het bestuur, en onze afgevaardigden, we zijn aan Theo Piederiet een kundig bestuurder kwijtgeraakt. Hij heeft in een roerige LBA-periode en een hortend en stotend BAV begintraject de rug recht gehouden en een vaste koers proberen te varen.
Theo, jouw gevoel voor verhoudingen in gesprekken met externe partners, jouw diplomatie en hoofdschudden bij onbegrip zijn kenmerkend. Ook vanaf deze plaats nogmaals dank voor je inspanningen voor onze mooie organisatie.

‘Tot onze grote verbazing was de BAV er in de voorstellen die het bestuur AV aan de Verenigingsraad voorlegde al bijna niet meer geweest. We waren al uit de begripsbepalingen geschrapt.’

Hoewel… Tot onze grote verbazing was de BAV er in de voorstellen die het bestuur AV aan de Verenigingsraad voorlegde al bijna niet meer geweest. We waren al uit de begripsbepalingen geschrapt, maar konden gelukkig tijdig een aanpassing in de stukken realiseren.
Verbazing in voetballend Nederland binnen onze KNVB. Het combinatiedossier. Promotie/degradatie, nieuwe voetbalpiramide, tweede overschrijvingstermijn, licentiebeleid, solidariteitsbijdrage. Het moest allemaal in de najaarsvergadering worden besloten en dat gebeurde.
Het was zo’n klein afsluitend zinnetje: de (acht) voorstellen moesten als onlosmakelijk worden beschouwd. Alles in één, dat was het pakket.

Dat leverde weer verbazing op bij een aantal van onze lidverenigingen. Een aantal bestuurders van BAV lidverenigingen trok aan de BAV-bel. We stuurden een brief met nuancering als werkgroep THB, waar wij zitting in hebben. Het heeft niet geholpen. 83% van de verenigingsraadleden stemde voor de voorstellen.

We stuurden nóg een brief naar het bestuur Amateurvoetbal, namelijk om ons ongenoegen te uiten op de respectloze wijze waarop wij als BAV behandeld zijn op een aantal dossiers. Ook daar is een deel van mijn verbazing, want er is geen bestuur AV meer. En we hebben nog wel het een en ander te bespreken in het belang van onze leden. Wat te denken van BUMA, Sena, FOX. En de CAO voor amateurvoetballers. De zojuist benoemde directeur/bestuurder Hans Spierings zegde toe binnenkort met ons aan tafel te gaan.

‘Wij zullen duidelijkheid vragen en krijgen over onze rol, onze taak en we zullen her en der onze positie toch weer moeten bevechten en dat zal niet ophouden.’

Wij zullen duidelijkheid vragen en krijgen over onze rol, onze taak en we zullen her en der onze positie toch weer moeten bevechten en dat zal niet ophouden.
De nieuwe bestuurlijke inrichting en het benoemen van de KNVB Raad van Toezicht betekent overigens ook dat een andere verbazing is opgeheven. De BAV is weer gewoon BAV, en dat zijn wij.
Er was in het land ook nogal wat verbazing te horen over de sluiting van drie districtskantoren. Maar dat hadden we wel zien aankomen toch? Waar ik dan weer verbaasd over was, dat ik in een bestuurskamer van een hoofdklasser hoorde: ‘we gaan straks weer terug naar de provinciegrenzen en de daarbij behorende bestuurlijke indeling. Toch geloof ik niet dat we weer ‘afdelingen’ krijgen. Hoe mensen soms in het verleden denken.

Er was ook verbazing bij een fiks aantal lidverenigingen die dachten dat ze hun contributie niet hoefden te betalen omdat BAV niet historisch in hun boeken stond. Onze penningmeester werd er bijkans ‘knettergek’ van.
Dat betekent voor ons dat we beter moeten communiceren met u. Dat is voor ons in 2015 zeker een aandachtspunt.

Ik wens u fijne feestdagen en een goede start van 2015 toe.

Jaap Bisschop
Voorzitter BAV

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'