Publicaties
Theo Piederiet (rechts)
Theo Piederiet (rechts_ neemt afscheid als voorzitter van de BAV.

Column Theo Piederiet: KNVB, FOX en structuur

Wat al een tijdje in de lucht hing wordt nu werkelijkheid: er gaan gedwongen ontslagen vallen bij de KNVB en dat zou wel eens kunnen gaan om 50 fte’s! Voorwaar geen kattenpis, maar gezien de omvang van deze bezuiniging en de voorgenomen contributieverhoging blijkbaar bitter noodzakelijk, schrijft BAV-voorzitter Theo Piederiet in zijn column.

Reserves kunnen niet langer in de oplopende en soms uit de lucht vallende tekorten voorzien en wil er een gezond toekomstperspectief zijn dan zijn stringente maatregelen blijkbaar nodig. Verder zal franje wel worden weggesneden in de hoop dat basisactiviteiten op adequaat niveau kunnen blijven worden uitgevoerd.
In het vorige nummer van dit infobulletin wenste ik de medewerkers van de KNVB op grond van vagere berichtgeving al sterkte toe; na ontvangst van deze actuele informatie kan ik dat alleen nog maar met kracht herhalen. Over het antwoord op de vraag hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen zal nog wel de nodige discussie plaatsvinden, maar de feiten zullen zeer vermoedelijk niet anders uitpakken. Ik ben benieuwd hoe de net gekozen verenigingsraad – uw belangenvertegenwoordigers- met deze situatie zal omgaan. Ga er maar aan staan!

Met het Centraal Overleg Hoofdklassers en de CV Topklasse, althans met hun vertegenwoordigers, zijn opnieuw gesprekken gevoerd over o.m. zaken als de verplichte promotie naar de Jupiler League en de amateur voetbal CAO. Gezamenlijk werken we aan uitgangspunten die de toets van onze kritiek kunnen doorstaan, hetgeen nog niet betekent dat we het dan ook zomaar samen eens zullen zijn . Vervolgens moet dan nog discussie worden gevoerd met het bestuur AV en/of het betaalde voetbal. In het kader van informatie- en standpuntuitwisseling zal binnenkort een overigens al eerder toegezegd gezamenlijk gesprek plaatsvinden met een delegatie van het bestuur AV en wellicht brengt ons dat weer iets verder in de richting van een oplossing.

We krijgen positieve geluiden te horen met betrekking tot de nieuwe BAV-website en ook het infobulletin valt in de smaak. Redactie en bestuur zullen echter waken voor te veel zelfgenoegzaamheid en trachten beide media verder te verbeteren. Zo wordt er momenteel gedacht aan het met regelmaat publiceren van een column op de site. Uw kritiek, positief of negatief, alsmede suggesties tot verbetering zijn van harte welkom. Schroom dus niet!

Vanuit de BAV zelf moet worden gemeld dat er een behoorlijke discussie plaatsvindt over de haalbaarheid van de afgesproken districtsstructuur met besturen en daarnaast afgevaardigden naar de ledenvergadering. U herinnert zich wellicht dat deze functies destijds niet combineerbaar zijn verklaard. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Tot slot wil ik u nog even melden dat we zeker hebben gereageerd op de vele klachten die ons hebben bereikt over de door FOX gehanteerde tarieven na de overname van Eredivisie Live. FOX vertikt het, ondanks wat schijnbewegingen, met ons te praten en verwijst naar de KNVB en de ons daardoor aangewezen gesprekspartner c.q. degene die in de onderhandelingen met FOX ook de belangen van de amateurclubs zou hebben meegewogen bleek dat vervolgens echter niet te zijn. Maar als u dit leest hopen we inmiddels van de KNVB de naam van de juiste persoon te hebben doorgekregen en met hem/haar te hebben gesproken. Vooralsnog stel ik voorzichtig dat we zowel uit de nieuwe tarieven als de gang van zaken hiervoor geschetst nog niet de indruk hebben gekregen dat de belangen van het amateurvoetbal bijzonder zijn meegewogen. Maar misschien worden we verrast; u hoort zeker nader van ons.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'