Publicaties
BAV logo

Communicatie als een van de speerpunten van BAV

Zoals u zich wellicht kunt voorstellen staat na een besluit tot fusie tussen twee partijen de nieuwe organisatie nog niet direct in de gewenste startpositie. Zo ook uw belangenorganisatie de BAV.

Door Theo Piederiet

Met vereende krachten wordt echter getracht onze organisatie dusdanig neer te zetten dat we onze taken en verplichtingen zo goed mogelijk kunnen nakomen. Dat gebeurt zowel op districts- als op landelijk niveau. Als landelijk bestuur zijn we bijvoorbeeld bezig met de restyling van dit Infobulletin en hebben we inmiddels ook afspraken gemaakt over de opzet van de nieuwe website, die per 1 januari a.s. de oude sites van BZV en LBA zal gaan vervangen. Daarbij gaan we er van uit dat we volgend jaar nog verder aan de vervolmaking van beide communicatiemiddelen zullen doorwerken.

Communicatie met onze lidverenigingen beschouwen we als één van de speerpunten van de BAV. In dat verband zijn we druk doende de email-adressen van alle clubsecretarissen te inventariseren en in de nabije toekomst zullen we op hen ook een beroep doen ons de adressen van alle bestuursleden te verschaffen. Op die wijze kunnen we onze ‘boodschap’ nog breder verspreiden binnen de clubs. Overigens, u hoeft wat dit betreft niet te wachten op onze actie: u mag ze ook best zelf al doorgeven aan onze secretaris.

Daarnaast hopen we dat dit Infobulletin niet alleen door de secretaris zal worden gelezen, maar dat het ook zal circuleren op de bestuurs- en misschien wel de stamtafels.

We zijn overigens niet de enige organisatie in voetballand die in beweging is. Bij de KNVB is het al niet anders; de gevolgen zijn daar echter wel ingrijpender. Vanwege de noodzaak tot financiële ingrepen loopt daar bijvoorbeeld het project Change, dat onder meer moet leiden tot een aangepaste organisatie. Daarbij vervallen functies, krijgen mensen andere functies en helaas zijn er ook medewerkers die hun heil verder buiten de KNVB zullen moeten zoeken. We wensen hen hierbij succes en sterkte toe.

Een leuke ontwikkeling die ik u niet wil onthouden is dat we gezamenlijk met CVT en COH, de organisaties van de Top- en hoofdklassers, uitgangspunten hebben geformuleerd waaronder amateurclubs bereid zouden zijn te promoveren naar de Jupiler League. Een prima ontwikkeling deze samenwerking vind ik en de wijze waarop de discussie is gevoerd geeft wat ons betreft verdere samenwerking in de toekomst vertrouwen.

Het is vandaag 24 november en onze redacteur wil mijn bijdrage graag dit weekend hebben. Ik ontkom er dus niet aan om, nog voordat Sint Nicolaas al dan niet vergezeld van Zwarte Pieten zijn werk heeft gedaan, u al prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen. Maar goed, het duurt nog even tot het Infobulletin in uw brievenbus valt en tegen die tijd hebben u en ik vast ook het bijbehorende gevoel.

Tot in 2014!

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'