Publicaties

Coronacrisis duwt KNVB in rode cijfers

De coronacrisis heeft flinke impact op de financiën van de KNVB. Dat blijkt uit het jaarverslag van het seizoen 2019/’20, dat vrijdag 20 november is gepubliceerd.

Vanwege corona moesten alle competities in het betaald voetbal en amateurvoetbal worden afgebroken en diverse interlands worden geannuleerd. Hierdoor liep de KNVB circa 12,5 miljoen euro aan inkomsten mis en heeft de bond het seizoen moeten afsluiten met een negatief exploitatieresultaat van 6,9 miljoen euro. Na de al eerder geplande aanwending van bestemmingsreserves, kwam het resultaat op 2 miljoen euro in het rood uit. Dit tekort zal worden onttrokken aan het eigen vermogen, dat in eerdere jaren is opgebouwd als buffer voor mindere tijden.

Veiligheidsmodus
De KNVB is bij de start van de coronacrisis overgeschakeld op de ‘veiligheidsmodus’, waarbij de uitgaven zoveel mogelijk zijn beperkt. De omzetderving is verder opgevangen met steun van partners en sponsoren en door gebruik te maken van de NOW (1)-regeling van de overheid, waarmee werkgelegenheid is behouden.

Het boekjaar liep van juli 2019 tot en met juni 2020 en werd alleen de laatste vier maanden sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. De impact hiervan op het huidige en zelfs het hierop volgende seizoen zullen later ook goed merkbaar worden. Sinds de zomer wordt er gespeeld zonder publiek of voor slechts een beperkt aantal stadionbezoekers.

Dat juist de jeugd minder voetbalt of sport, vindt de KNVB een zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling.


Ondanks de impact van de coronacrisis op de eigen financiën, heeft de KNVB steun geboden aan zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal. Dit zowel in diensten als ook met praktische financiële steun. Zo heeft de bond voor de betaald voetbalorganisaties bijgedragen aan het solidariteitsfonds, betalingen eerder beschikbaar gemaakt en uitstel verleend op aflossingen van leningen die clubs eerder bij de bond zijn aangegaan. Voor het amateurvoetbal zijn termijnbetalingen niet geïncasseerd en wedstrijdgelden (naar rato) teruggestort. Samen met Oranjespelers en partner ING heeft de KNVB een steunpakket voor het amateurvoetbal samengesteld. Los van het financiële aspect, zijn er ook veel extra inspanningen verricht om de verenigingen terzijde te staan en te ondersteunen. De KNVB zegt blijven te investeren om clubs, voetballers, bestuurders en trainers in het betaald voetbal en het amateurvoetbal door de coronacrisis heen te helpen.

Meer vrouwen
Uit de ledenaantallen blijkt dat in het seizoen 2019/’20 het vrouwenvoetbal – net als de afgelopen jaren – verder is gegroeid. Er zijn nu 162.471 vrouwelijke KNVB-leden, een toename van bijna een procent. Het totale ledenaantal daalde met 1,4% naar 1.179.933 leden. Bij de mannen is het aantal senioren (19 jaar en ouder) nagenoeg gelijk gebleven en valt de daling vooral terug te zien bij de pupillen en junioren. Dat juist de jeugd minder voetbalt of sport, vindt de KNVB een zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling.

De impact van de huidige coronamaatregelen op de ledenaantallen is pas later vast te stellen. In het nieuwe jaarverslag wordt ook een update per strategische pijler van de KNVB gegeven: aantrekkelijk voetbalaanbod, innovatie, opleiding & ontwikkeling, oranje, topservice en het maatschappelijk manifest.

Tags:
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'