Publicaties

Coronacrisis zorgt voor financiële verliezen in amateurvoetbal

De coronacrisis heeft financiële sporen achtergelaten in het amateurvoetbal. Meer dan de helft van de verenigingen weet al zeker dat ze dit seizoen (2020/2021), ondanks de steunmaatregelen, met een verlies afsluiten. Slechts 14% denkt geen verlies te hebben, terwijl 34% twijfelt. Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen die de belangen behartigt van haar ongeveer 1.600 leden.

De aantallen over de verliezen zijn hoger dan het seizoen 2019/2020. Van de ondervraagden geeft 61,6% aan dát boekjaar níét met een verlies te hebben afgesloten. Ook blijkt uit de enquête, die in februari van dit jaar is uitgezet, dat 37,2% van de ondervraagden de algehele financiële situatie van de vereniging wegens de coronacrisis als ‘zorgelijk’ of ‘zeer zorgelijk’ bestempelt.

Ondanks de financiële zorgen is de acute nood bij amateurclubs minder dan werd verwacht in mei. Ook toen peilde de BAV de mening van haar leden. Destijds vreesde 18% het voortbestaan van de club als er in het seizoen 2020/2021 niet of nauwelijks gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5% van de verenigingen dat er op dit moment zorgen zijn ten aanzien van het voortbestaan.

Dat kan komen, omdat er volop gebruik is gemaakt van de steunmaatregelen. Liefst 82,7% van de ondervraagden heeft hulp gekregen van de overheid voor een of meer steunpakketten.

Hieronder alle belangrijke uitslagen van de recente enquête.

Heeft de coronacrisis gezorgd voor ledenverlies bij de senioren?

Ja, substantieel: 1,3%
Ja, in enige mate: 30,9%
Nee: 67,8%

Heeft de coronacrisis gezorgd voor ledenverlies bij de junioren?

Ja, substantieel: 2,1%
Ja, in enige mate: 25%
Nee: 72,9%

Merkt u dat leden minder bereid zijn contributie te betalen?

Ja: 6%
Ja, in mindere mate: 40,9%
Nee: 53,2%

Heeft de coronacrisis gezorgd voor verlies van sponsoren?

Ja, substantieel: 5,5%
Ja, in beperkte mate: 46,4%
Nee: 48,1%

Hoe is als gevolg van de crisis de financiële situatie van uw vereniging?

Geen zorgen: 62,7%
Zorgelijk: 36,4%
Zeer zorgelijk, in de problemen: 0,8%

Bestaat er op dit moment reëele zorg ten aanzien van het voortbestaan van de vereniging?

Ja: 4,6%
Nee: 95,4%

Heeft u het boekjaar 2019/2020 met een verlies afgesloten?

Ja: 38,4%
Nee: 61,6%

Als er dit seizoen niet of nauwelijks meer gevoetbald wordt, voorziet u dan voor het boekjaar 2020/2021, ondanks de steunmaatregelen, een financieel verlies?

Ja: 52,1%
Twijfel: 33,9%
Nee: 14%

Heeft de lokale overheid in enige vorm de helpende hand toegestoken?

Ja: 82,7%
Nee: 17,3%

Op welke manier bent u geholpen (zie vorige vraag)?

Kwijtschelding huur maart t/m juni 2020: 56,6%
Kwijtschelding huur tweede halfjaar 2020: 15,4%
Hulp bij aanvragen steun van bijv. NOW-regelingen: 12,7%
Anders: 15,4%

Is het u duidelijk op welke manier de financiële hulp van de internationals en de ING bij u terecht gekomen is?

Ja: 22,9%
Nee: 77,1%

Gaat u gebruik maken van de Regio Cup voor de A-categorie als de competitie niet hervat wordt?

Ja: 82,1%
Nee: 17,9%

Gaat u gebruik maken van de Regio Cup voor de B-categorie?

Ja: 85%
Nee: 15%

De vragen voor de enquête zijn verstuurd naar ongeveer 1.350 leden van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Uiteindelijk hebben 237 voetbalbestuurders de enquête ingevuld (18%). Het percentage is evenredig verdeeld in zowel districten als zaterdag- en zondagvoetbalclubs.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'