Publicaties
Pol Hinke
COVS-voorzitter Pol Hinke.

COVS-voorzitter doet oproep aan voetbalbestuurders

Pol Hinke is voorzitter van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS). Hij reageert op tien stellingen over de agressie op de velden die toch weer terug lijkt te komen. ‘We moeten niet in hokjes denken, maar proberen om allemaal samen aan een oplossing te werken.’

1. De arbitrage wordt steeds jonger aangevallen. Schiet het wel op om het geweld terug te dringen?
‘Ik denk niet dat de arbitrage steeds jonger wordt aangevallen. De arbitrage wordt nog stééds aangevallen en er zijn steeds meer jonge scheidsrechters, daardoor zijn zij ook af en toe slachtoffer van (verbaal) geweld. Dat een scheidsrechter verbaal of fysiek wordt aangevallen is een zeer kwalijke zaak. Gebeurt dat bij wedstrijden van de jongste jeugd, dan is er echt iets mis met de cultuur bij een voetbalvereniging. Ik zou mij als lid of bestuurder van een vereniging waar dit gebeurt kapot schamen. Welk signaal geef je dan af aan die jonge spelertjes? Het zou voor elk bestuur van een voetbalclub in Nederland prioriteit nummer één moeten zijn om een cultuur bij hun vereniging te creëren waarin te allen tijde respectvol met de scheidsrechter wordt omgegaan, dus ook op de momenten dat een beslissing van de arbiter teleurstellend is. Een spits die voor een leeg doel over schiet, wordt ook niet door de scheidsrechter verrot gescholden, andersom hoort dat ook niet zo te zijn. We zijn allemaal bezig onze sportieve hobby uit te oefenen en genieten allemaal van het spelletje, daar hoort een grote mate van sportiviteit bij om het met elkaar leuk te houden.’

2. Helpt strenger straffen wel? Het lijkt erop van niet?
‘Strenger straffen helpt wel degelijk, zolang er maar een opbouw in zit. Dat betekent uiteindelijk ook het royeren van een speler voor de rest van zijn/haar leven. Onverbeterlijke overtreders zonder de juiste normen en waarden kun je alleen door strengere straffen op te leggen van de velden weren. Die straffen hoeven overigens helemaal niet alleen maar van de KNVB te komen. Ik snap niet dat het niet bij alle verenigingen normaal is dat na ernstige incidenten de overtreders een tijdje intern geschorst worden. Wat dat betreft heb ik alle lof voor het bestuur van Nieuw Sloten, dat na een ernstig incident het gehele betrokken elftal voorlopig geschorst heeft.
Naast straffen hoort er ook een beleid van beloning te zijn. Preventief beleid is daarbij cruciaal. Al op jonge leeftijd dienen spelertjes te leren dat er respect voor een scheidsrechter (en de tegenstander) hoort te zijn.’

3. Bureau Halt werkt niet, lijkt het.
‘Het is veel te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Er moet wat gebeuren en dit is een goede poging. Hopelijk slaat de aanpak aan. Is dat niet zo, dan moet er wat anders bedacht worden.’

4. Wordt het geweld op de velden meer of minder?
‘De trend in de afgelopen jaren was dat het minder werd. Helaas is er de laatste tijd weer een toename zichtbaar. Beginnen we Richard Nieuwenhuizen te vergeten?’

5. Is het de schuld van de clubs? Zijn eigen scheids- en grensrechters te vaak partijdig?
‘Het probleem van de partijdige assistent-scheidsrechters is groot. Ook hier gaat het om cultuur binnen een vereniging. Helaas zijn er gevallen bekend van verenigingen die afscheid hebben genomen van hun assistent-scheidsrechter omdat deze te eerlijk zou vlaggen. Dan is de cultuur binnen die vereniging niet goed. De cultuur zegt: ‘de assistent moet punten pakken’. Dat er daarmee een sterk signaal wordt afgegeven waarin eigenlijk wordt gezegd ‘sportiviteit is bij ons van minder belang’ en de doorwerking daarvan binnen de gehele vereniging, wordt bij deze clubs over het hoofd gezien.
De verenigingsscheidsrechters vind ik van een andere orde. De laatste jaren zijn zij steeds beter opgeleid en heel veel verenigingsscheidsrechters fluiten naar eer en geweten. Ongetwijfeld niet allemaal, maar hier zie ik een positieve tendens. Gelukkig maar, want steeds meer duels worden door verenigingsscheidsrechters gefloten. Onder andere door de respectloze benadering van arbiters op sommige momenten, daalt het aantal KNVB-scheidsrechters nog steeds.’

6. Zal geweld altijd onderdeel blijven uitmaken van de voetbalsport?
‘Daar weiger ik me bij neer te leggen en ik ben van mening dat elke voetballiefhebber zal moeten blijven strijden voor wedstrijden zonder geweld.’

7. Overtreders moeten verplicht naar karate-training. Dat zou een voorbeeld sport zijn waar geweld is beteugeld.
‘Volgens mij voegt dat niet zo veel toe. Het is veel belangrijker dat overtreders door de eigen omgeving (teamgenoten, bestuurders, eigen publiek) worden aangesproken op hun gedrag en dat wangedrag collectief wordt afgewezen en nooit wordt goedgepraat.’

8. Media leggen te veel nadruk op de incidenten.
‘Het is de taak van de media om incidenten te melden. Het is aan de voetbalwereld om ervoor te zorgen dat er geen incidenten meer te melden zijn.
Dat er daarnaast in sommige media zonder kennis van zaken iets over de arbitrage wordt gezegd is wel zorgelijk. Je mag verwachten van professionele journalisten of commentatoren dat ze tenminste de spelregels kennen van de sport waar ze verslag van doen. Dat zou erg helpen om meer begrip voor de beslissingen van scheidsrechters te krijgen.’

9. In het buitenland pakken ze dit beter aan.
‘Het buitenland is wel erg groot om hier een algemene uitspraak over te doen. Ongetwijfeld zijn er landen waar het beter gaat, maar ik vermoed dat in grote delen van de wereld de situatie slechter is dan in Nederland. Waarmee ik zeker niet zeg dat het hier allemaal wel meevalt. In een beschaafd land hoort geweld tijdens sportwedstrijden helemaal niet voor te komen.’
‘Laten we toch vooral hopen dat dit nooit meer zal gebeuren en daar alles voor in het werk stellen. Dat kan door niet in hokjes te denken, maar samen te werken. Bestuurders, trainers, spelers, publiek en scheidsrechters hebben dezelfde belangen op dit gebied en daar allemaal een rol in te spelen. Door samenwerken kan eenieder de eigen rol goed uitvoeren.’

Tags: ,
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'