Publicaties
Jan Slooijer (links) en Anton van Gurp van het district Oost.

‘De BAV gaat gas geven in 2016’

Wie beter om een terugblik op 2015 en een toekomstvisie voor 2016 te vragen dan de districtsafgevaardigden van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Zij staan immers in nauw contact met bestuurders van voetbalverenigingen door heel Nederland.

Wat heeft het jaar 2015 amateurverenigingen gebracht, en waar moeten bestuurders van clubs in 2016 voor waken? En waar liggen de kansen? Districtsafgevaardigden van de BAV antwoorden op die vragen, en bijna allemaal zijn ze het erover eens dat de bezuinigingen bij de gemeente in 2016 door zullen werken in de plannen bij de voetbalclubs.

Gerhard Mebius, district Noord: ‘In het noorden heb je relatief veel kleine verenigingen. Door allerlei omstandigheden worstelen clubs met de financiën. Hoge huren zijn daar een voorbeeld van, je merkt dat de gemeenten de touwtjes aantrekken. Maar wij horen ook geluiden dat amateurclubs last hebben van FOX Sports en Sport1, die nu dag en nacht uitzenden. Dat schaadt de publieke belangstelling, er komt daardoor minder bezoek op wedstrijden af, waardoor de omzet ook weer afneemt. En natuurlijk is er de concurrentie met de bvo’s. Die combinatie van factoren heeft een negatieve uitwerking op de inkomsten van verenigingen.’
‘In 2015 hebben we ook gemerkt dat veel clubs een wens voor kunstgrasvelden hebben. Maar dat loopt vaak spaak door de minder goede financiële toestand bij de gemeenten. Subsidiemogelijkheden zijn er nagenoeg niet meer.’
‘Fusies zijn bij ons ook een terugkerend onderwerp. In de noordkant van ons district is er sprake van een krimpregio. Het is het aardbevingsgebied en de industrie is er praktisch vertrokken. Voor veel verenigingen is het heel moeilijk geworden de kop boven water te houden. Elk jaar zijn er fusies, waardoor er ook weer een voetbalclub verdwijnt.’
‘We willen in 2016 actie ondernemen, maar het is wel moeilijk. FOX is bijvoorbeeld een almachtig lichaam dat niet zomaar haar uitzendschema zal wijzigingen, omdat amateurclubs dat graag willen. Vroeger was er nog weleens overleg als er bijvoorbeeld een interland gespeeld werd, maar tegenwoordig is daar geen sprake meer van.’
‘Positief bij ons is wel de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dat zie je groeien en dat zorgt weer voor extra leden.’

‘Je ziet dat het kader bij amateurclubs afneemt en fusies soms onontkoombaar zijn. We hebben daar al verscheidene verenigingen in bijgestaan en zullen dat in 2016 waarschijnlijk vaker moeten gaan doen. 2016 wordt echt een belangrijk jaar voor de amateurclubs en voor de BAV’

Anton van Gurp en Jan Slooijer, district Oost (hoofdfoto): Samen met Theo Scholten vormen Van Gurp en Slooijer vaak geziene gasten bij de aangesloten BAV-leden in het district Oost. Slooijer haalt zijn map tevoorschijn, met daarin meer dan twintig lopende zaken die het district op dit moment behandelt. ‘Veel vragen gingen in 2015 over btw-constructies. Verenigingen willen graag kunstgras, waarbij misschien de btw terug gevorderd kan worden. Daardoor zijn er ook veel vragen over het oprichten van stichtingen’, zegt Slooijer. ‘Direct verbonden met het eventueel aanleggen van kuntsgras is ook led-verlichting een onderwrp van gesprek geweest. Wij lichten alle clubs daarin voor met de kennis die we hebben’, vult Van Gurp aan.
En dan zijn er uiteraard ook de gemeenten die in district Oost veranderingen en kopzorgen veroorzaken. Slooijer: ‘Verenigingen moeten zich bij al die gemeentelijk veranderingen echt goed voor laten lichten. Veel bestuurders zijn niet altijd op de hoogte van wat er wél mogelijk is. Soms komt het voor dat de gemeente de huren omhoog gooit, maar dat er gewoon recht op huurbescherming is.’
Voor 2016 voorziet het duo dat fusies een belangrijk thema zullen worden. ‘Het gaat vaker over de centen dan over het voetbal. Je ziet dat het kader bij amateurclubs afneemt en fusies soms onontkoombaar zijn. We hebben daar al verscheidene verenigingen in bijgestaan en zullen dat in 2016 waarschijnlijk vaker moeten gaan doen. 2016 wordt echt een belangrijk jaar voor de amateurclubs en voor de BAV, we moeten met z’n allen gas geven.’

Frans Tuytelaars, district Zuid I: ‘Bij ons hebben de gemeentelijk bezuinigingen in 2015 niet zo erg gespeeld. Die klap hebben de verenigingen het jaar daarvoor al ondervonden. Toen sprongen de huren omhoog, soms was het niet reëel meer.
We hebben als BAV vooral bepleit dat de clubs in gesprek moeten blijven met de gemeente. Niet meteen de hakken in het zand zetten, maar proberen tot een redelijke oplossing te komen. We hebben daar dit jaar niet veel problemen over gehoord. Geen nieuws is goed nieuws, denken we maar.
In 2015 hebben we als belangenorganisatie in Zuid I wel wat vragen gehad over trainerscontracten, fraudezaken en vooral over de nieuwe wetgeving omtrent de WWZ. In het algemeen hebben we daar een goede bemiddelende rol in kunnen spelen. We proberen ook de aangesloten BAV-verenigingen aan te sporen om gewoon naar ons toe te komen als ze iets willen weten, zelfs al gaat het om de meest gekke zaken.
In 2016 hopen we vooral op een positieve ontwikkeling bij de kwestie over het abonnementsgeld van FOX Sports. Dat is een moeilijk en stroperig proces, maar wel een belangrijk thema, ook voor de clubs bij ons uit het district.
En natuurlijk blijft het voor veel verenigingen overleven, maar dat is niet alleen bij ons. We hebben in Zuid I wel een aantal kleine kernen en daar merk je dat het lastiger wordt. Je ziet dat de scholen kleiner worden en dat heeft meteen weerslag op de voetbalvereniging. Wellicht dat het ten koste gaat van een financieel gezonde bemanning bij elftallen en jeugdafdelingen. Maar in vrijwilligerswerk moet je altijd optimistisch blijven en dat zijn wij in Zuid I ook. ‘

Ko Kuin, voorzitter van district West I.

Ko Kuin, voorzitter van district West I.

Ko Kuin, voorzitter van West I: ‘Een grote zaak bij ons in het district was de totstandkoming van de gemeente Hollands Kroon, waar een aantal gemeenten in opgingen. Liefst dertien voetbalverenigingen besloegen dat gebied en daar is in 2015 voor ons nog veel werk in gaan zitten. De gemeente heeft tegen die dertien verenigingen gezegd dat ze moesten privatiseren.’
In het nieuwe jaar denk ik dat de amateurclubs te maken zullen krijgen met de nieuwe voetbalpiramide van de KNVB. Ik moet nog zien of ze daar daadwerkelijk stappen in gaan zetten, want nu blijft het allemaal onduidelijk of de invulling van een tweede divisie of een landelijke divisie doorgang kan vinden. Dat heeft natuurlijk wel direct invloed op Top- hoofd- en eersteklassers. Die invloed zal in 2016 doorgaan, omdat er nog veel onzekerheid is. Ik merk bij onze BAV-leden dat dit thema belangrijk voor ze is.
Ook zijn we volop bezig in de voetbalwereld hoe we moeten omgaan met contracten, de zogenoemde WWZ. Dat gaat in het nieuwe jaar natuurlijk vorm krijgen en speelt bij verenigingen, meer in de top van het amateurvoetbal dan in de onderste regionen.’

Wim Scharloo, district West II: ‘Wat in 2016 volgens mij vooral gaat spelen is de afschaffing van de eco-taks. Voor veel verenigingen gaat het om behoorlijke bedragen. De nieuwe eenmalige subsidieregeling die ervoor in de plaats is gekomen lijkt mooier dan dat-ie in werkelijkheid is. Je kunt tussen de 15 en 30 procent subsidie aanvragen, maar dan praat je wel over heel hoge investeringskosten. Mijn club SC Amstelwijck heeft driehonderd leden en wil het sportpark ook graag energieneutraal maken. Maar dat kost ons dan 188 duizend euro. Je kunt dan wel goedkoop een lening afsluiten, maar voor een kleine club blijft het een enorme investering, ook met die 15 tot 30 procent subsidie. Wij hadden daar wel meer van verwacht.
Ook merk je dat de rol van de gemeente in ons district steeds bepalender aan het worden is. In Dordrecht zijn we al in 12 jaar tijd van 23 naar 11 verenigingen gegaan. De gemeente legt op een rücksichtloze manier fusies op. Het is soms gewoon overleven voor de club.
Verder zijn we bij ons in het distrcict positief over de fusie tussen de LBA en de BZV naar de huidige BAV. Wij werken op een goede en plezierige manier met elkaar samen.’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'