Publicaties

Deadlines financiële steun amateursport verlopen bijna – dien nú nog aanvraag in

Vanuit de overheid zijn er de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Met behulp van deze regelingen kunnen amateursportorganisaties (een deel van) de financiële schade opvangen die ze hebben opgelopen vanwege de coronamaatregelen. Toch hebben veel vereniging daar nog géén gebruik van gemaakt. Wees snel, sommigen steunpakketten verlopen bijna.

Voor een aantal van deze regelingen is de aanvraagperiode inmiddels gestart of nadert de aanvraagdeadline. In dit artikel lichten we een aantal belangrijke regelingen toe. Zorg er dus voor dat je als vereniging – als je daarvoor in aanmerking denkt te komen – tijdig gebruikmaakt van deze regelingen.

TASO

Tot en met 11 oktober 2020 is het mogelijk om als amateurvereniging een beroep te doen op de TASO-regeling (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) van de overheid. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van dezelfde periode in 2019, ten minste 20% van hun omzet hebben misgelopen als gevolg van de coronamaatregelen. De regeling richt zich met name op de kleinere verenigingen die nu nog niet voor ondersteuning in aanmerking zijn gekomen via eerdere regelingen, maar biedt ook mogelijkheden voor (grotere) verenigingen met een accommodatie in eigen bezit. Het is mogelijk om voor twee perioden een tegemoetkoming aan te vragen:

  • Periode 1: van 1 maart t/m 31 mei 2020
  • Periode 2: van 1 juni t/m 31 augustus 2020

Een aanvraag indienen voor de TASO verloopt via de website van de DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Kijk HIER voor meer informatie over de TASO.

TVS

Tot 14 oktober 2020 is het voor verhuurders van sportaccommodaties mogelijk een beroep te doen op de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) van de overheid. Deze regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart t/m 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateurverenigingen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door de verhuurder kwijtgescholden huursom. In de praktijk is deze regeling dus vooral van belang voor gemeenten en particuliere verhuurders. Voor verenigingen is het dus vooral van belang de verhuurder van de sportaccommodatie erop te wijzen gebruik te maken van deze regeling.

Ook het indienen van een aanvraag voor de TVS verloopt via de website van de DUS-I. Kijk HIER voor meer informatie.

TVL

De TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is de opvolger van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) en kan t/m 30 oktober 2020 worden aangevraagd. De TVL-regeling is er voor verenigingen die door de coronacrisis veel omzet hebben verloren en daardoor in de problemen komen met hun vaste lasten. Deze regeling geldt over de periode 1 juni tot 1 oktober. De voorwaarden voor en het indienen van een aanvraag voor de TVL kan via de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Kijk HIER voor meer informatie.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'