Publicaties

Deze regelingen zijn er voor compensatie energieprijzen bij amateurclubs

De Rijksoverheid heeft verscheidene steunpakketten voor amateurclubs die in de problemen komen door de stijging van de energiekosten. Hieronder een opsomming.

TEK-regeling

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen en sportverenigingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Aanvragen kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023.

Kijk hier voor alle voorwaarden en de procedure om de TEK aan te vragen.

Compensatie via gemeenten en provincie

Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa € 400 miljoen. 

De middelen uit deze extra prijsbijstelling komen terecht in het gemeentefonds en het provinciefonds en zijn daardoor vrij te besteden. Gemeenten en provincies kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt. Dat betekent dat de gelden niet geoormerkt zijn en niet per se voor ondersteuning van sportclubs gebruikt hoeven te worden.

Kijk hier voor meer informatie.

Noodfonds

Voor amateurclubs die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling heeft de minister een noodfonds van zes miljoen euro opgericht. De overheid werkt nog aan de definitieve voorwaarden voor het noodfonds. Aanvragen voor het noodfonds kunnen waarschijnlijk in het eerste of tweede kwartaal gedaan worden.

Hoe gaat uw vereniging om met de stijgende energiekosten. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) wil dat graag weten om u verder te helpen. Vul hier onze vragenlijst in.

Luister hieronder naar de podcast waarin BAV-bestuursleden Ben van Olffen en Henk van der Pol terugblikken op 2022 en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Ook de energieproblemen in het amateurvoetbal worden daar besproken.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'