Publicaties

Driekwart sportvrijwilliger heeft te maken met geweld

Uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de veiligheid op en rond de sportvelden blijkt dat het in 2011 door minister Schippers (VWS) gepresenteerde actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ weliswaar goed in de steigers staat, maar dat incidenten nog steeds volop voorkomen.

Pesterijen, vandalisme, discriminatie, geweld in kleedkamers of op het veld, het is nog steeds aan de orde van de dag. Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de vrijwilligers er in 2013 mee geconfronteerd zijn als getuige of als slachtoffer.

Het onderzoek door drs. Janine van Kalmthout is uitgevoerd onder meer dan tweeduizend vrijwilligers van ruim dertig sportbonden. Een meerderheid blijkt  te maken te hebben gehad met verschillende vormen van ongewenst gedrag op de club. Daarvan werd ook melding gemaakt. Het rapport zegt hierover: In de feitelijke of ervaren veiligheid doen zich nog weinig ontwikkelingen voor. Veel betrokkenen voelen zich doorgaans veilig in de sport. Meer mensen geven aan getuige te zijn geweest van misstanden, maar vermoedelijk impliceert dit vooral dat men hier meer oog voor heeft gekregen.

Van Kalmthout zegt dat het wel gaat om incidenten en niet om structurele misstanden. De excessen die veel vrijwilligers ervaren moeten binnen de club worden opgelost. Ook de arbitrage gaat nog steeds gebukt onder verbaal en fysiek geweld. Een op de vijf was getuige of slachtoffer van schoppen, slaan of een andere manier van agressie. Een kwart van de arbiters was in het afgelopen jaar aanwezig terwijl fans of sporters met materiaal begonnen te gooien. Voor coaches en bestuursleden liggen deze percentages weliswaar iets lager maar nog steeds boven de 10 procent. Ondanks dat blijkt uit het onderzoek tevens dat vrijwilligers zich niet onveilig voelen op hun sportclub. Gevraagd naar een rapportcijfer voor de veiligheid op hun club geven zij gemiddeld een ruime 8.

Voor het uitgebreide artikel zie:
http://www.mulierinstituut.nl/actueel/nieuwsoverzicht/actieplan-naar-een-veiliger-sportklimaat_goed-in-de-steigers.html

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'