Publicaties

Enquête: ‘Groeiende steun amateurclubs voor kortere zomerstop en langere winterstop’

Uit een enquête die de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) onlangs onder haar leden verspreidde blijkt onder andere dat er beweging zit in het aanpassen van de speeldagenkalender en een nieuwe voetbalpiramide een hoofdpijndossier blijft.

De BAV peilde de laatste maanden de mening over ontwikkelingen in het amateurvoetbal. Ze verstuurde een enquête naar 1.225 leden, van wie er 348 reageerden. De enquête kende tal van onderwerpen, maar de belangrijksten zijn de ontwikkeling van de voetbalpiramide en een eventuele aanpassing van de speeldagenkalender waarbij er een langere winterstop en een kortere zomerstop wordt gehouden.

Voetbalpiramide

Hieronder de vragen en de resultaten over het onderwerp van de voetbalpiramide.

Overweegt uw vereniging in de komende seizoenen als zondagvereniging over te stappen naar de zaterdag?

– ja (10,8%)*
– nee (42,7%)
– wij zijn een zaterdagvereniging (46,5%)
* De enquête is uitgezet onder alle leden van de BAV, dus zaterdag- en zondagverenigingen. Feitelijk betekent dit percentage dus dat er zo’n 20% van de zondagverenigingen overweegt om over te stappen naar de zaterdag.

Door deze nieuwe piramide is het mogelijk dat de komende jaren poules samengesteld gaan worden met daarin zaterdag en zondagverenigingen. Zou uw vereniging het erg vinden om in een dergelijke competitie te spelen?

– Ja (34,5%)
– Nee (16,7%)
– Nee, als de speeldagen en aanvangstijden maar goed worden geregeld (48,8%)

Is de vrijdagavond als speeldag voor u in de toekomst een optie?

– Ja (31,2%)
– Nee (68,8%)

Speeldagenkalender

Hieronder de vragen en de resultaten over het onderwerp van de speeldagenkalender die wellicht aangepast kan worden wegens de pandemie waarin we zitten.

Ziet u een competitie met een langere winterstop en een kortere zomerstop zitten gezien de pandemie waar we nu inzitten?

– Ja (40,4%)
– Nee (14,2%)
– Eerst uitwerken (45,3%)

Ziet u een competitie naar Scandinavisch model zitten gezien de pandemie waar we nu mee te maken hebben? Met een start in het voorjaar en een einde in het najaar.

– Ja (22,7%)
– Nee (30,8%)
– Eerst uitwerken (46,5%)

Trainerslicenties

Hieronder het belangrijkste resultaat over het onderwerp van de trainerslicenties. De BAV denkt eraan om het laten vervallen van verplichtingen van het hebben van gecertificeerde trainers te bepleiten bij de KNVB. De BAV kan zich voorstellen dat bij het vervallen van licentie-eisen voor de laagste klassen ter compensatie trainers met een licentie worden aangetrokken voor de jeugd. Dit, aangezien deze in de jeugd meer bij kunnen dragen aan de voetbalontwikkeling in de jeugd.

U bent van mening dat elke club ongeacht het niveau waarop het team speelt moet kunnen bepalen welke trainer zij aanstellen?

– Ja (67,9%)
– Nee (32,1%)

Reactie bestuur BAV

Voorzitter Ben van Olffen: ‘We zijn blij met het aantal deelnames aan onze enquête. Dit laat zien dat de bevraagde onderwerpen belangrijk zijn voor amateurclubs. Wat betreft de aanpassingen aan de voetbalpiramide blijkt dat voor bijna de helft van de ondervraagden het belangrijk is dat de speeldagen en aanvangstijden goed geregeld moeten worden. Er is voor de KNVB werk aan de winkel om dit plan goed te presenteren. Daarom is het jammer dat de KNVB geen fysieke bijeenkomsten in het land gaat beleggen, maar online in gesprek wil met de verenigingen. Dat is volgens ons een gemiste kans. Ook moeten we niet vergeten dat er nog een grote groep tegen de veranderingen zijn. Die belangen moeten we niet uit het oog verliezen.’
‘Verder valt op dat een grote groep verenigingen in de laagste klasse onvrede over de verplichte trainerslicentie heeft. Wij zullen daar als BAV op een constructieve manier bij alle belanghebbenden voor het voetlicht brengen.’

Kijk hier voor alle uitslagen van de enquête.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'