Publicaties
Enquête amateurvoetbal

Enquête: De staat van het amateurvoetbal

Het amateurvoetbal is volop in beweging. De BAV vindt het haar plicht om u als lidvereniging te informeren en te raadplegen. Daarom is er de afgelopen weken een enquête gehouden onder de leden. Liefst 263 voetbalbestuurders hebben hun mening gegeven. Het bestuur van de BAV analyseert eerst de uitslagen en gaat daar beleid op maken. Voorzitter Jaap Bisschop legt uit.

Wat gaan jullie nu met de resultaten doen?
‘De eerste paar uitslagen over de deelnemers aan de enquête laten we in dit verhaal zien (zie grafieken). Daarna gaan we zo snel mogelijk met ons bestuur aan tafel zitten om alles op een rijtje te zetten en een analyse van de uitkomsten op de 25 vragen te maken. Die laten we op 29 oktober zien tijdens onze jaarvergadering. En vervolgens gaan we er beleid op maken. Het onderwerp over de cao voor constractspelers in het amateurvoetbal is iets wat we zelf moeten gaan regelen. Het onderwerp over het geweld op de velden moeten we oppakken met andere partijen. En alle competitiegerelateerde vragen zullen we met de KNVB moeten overleggen. Vraag is dan wel: met welk onderdeel van de KNVB? We hebben laatst een uitvoerig en goed gesprek gehad met afgevaardigden van de ledenraad. Het is onthutsend te zien hoe die mensen eigenlijk alleen functioneren als een soort van raad van toezicht. De arbeidsorganisatie in Zeist bepaalt alles en zij kunnen niets meer tegenhouden wat niet met reglementen te maken heeft. Beslissingen worden niet meer terug gekoppeld aan de brede laag van het amateurvoetbal. We zullen de resultaten en het gemaakte beleid uiteraard ook communiceren met al onze leden. Dat doen we via dit magazine, via de website bav-voetbal.nl en via onze nieuwsbrieven. Leden zullen de komende tijd dus vaak van ons horen.’

Waarom vond de BAV het nodig een enquête te houden onder haar leden?
‘Ten eerste kan het zijn dat wij als belangenorganisatie een cao gaan afsluiten voor het amateurvoetbal. Dan moeten we wel gedekt zijn door onze achterban. Ten tweede wilden wij de ervaringen van de verenigingen peilen over de nieuwe voetbalpiramide. Zijn verenigingen wel op de hoogte van al die veranderingen? Weten zij bijvoorbeeld dat het mogelijk is dat hun eerste elftal straks uitkomt in een competitie met een tweede elftal van een tweede divisionist?’

Hoe is de enquête samengesteld?
‘In eerste instantie wilden we alleen de mening peilen over de cao die moet worden afgesloten. Maar er spelen nu zóveel zaken in het amateurvoetbal dat we het veel breder wilden trekken. Het weekendvoetbal is nu in een experimentele fase, maar waarschijnlijk in de toekomst niet meer tegen te houden.  De reserveteams lijkt er even doorheen te worden gedrukt door de KNVB.  De promotie-degradatieregeling is een belangrijk thema dat nog wel even zal blijven door etteren. En vanuit onze sociale taak wilden we ook weten hoe voetbalverenigingen tegen het geweld op de velden aankijken.’

Liefst 263 voetbalbestuurders hebben de enquête ingevuld. Dat is veel.
‘We zijn zeer verheugd met de respons, want het gaat hier om 10 procent van alle amateurclubs in Nederland. Bovendien geven de cijfers de juiste verhoudingen weer. Tweederde komt van zondagclubs en alles is netjes verdeeld over de districten. De enquête is voor ons dus representatief. We zijn ook blij met de hoge opkomst omdat we weleens horen – vaak van clubs die hun contributie niet hebben betaald – dat ze de BAV niet kennen en dat we niet zichtbaar genoeg zouden zijn. Dat positioneringsvraagstuk speelt in onze organisatie ook. Wie zijn we? Wat willen we? Wat willen we bereiken?  De grote mate van engagement voor een dergelijke enquête is ook voor ons een steuntje in de rug.’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'