Publicaties
KNVB Zeist

Gesprekken over regulering betalen amateurspelers

Een werkgroep buigt zich over nieuwe regels rondom de betalingen aan amateurspelers. Daarnaast wordt er gekeken naar opleidingsvergoedingen. Het streven is om in december met voorstellen te komen. Ook de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) zit aan tafel.

Hoewel de plannen over het reguleren van betalingen in het amateurvoetbal nog in een aftastende fase zitten, lijken de contouren voor nieuwe voorstellen gemaakt te zijn. Het is de bedoeling dat vergoedingen gereguleerd gaan worden. ‘Dat is de wens van de KNVB, de ledenraad en ook van ons als belangenorganisatie’, zegt Henk van der Pol, bestuurslid Voetbalzaken bij de BAV.

Met de nieuwe regels zal er veel vertrouwen worden gegeven aan de voorkant: de clubs en de spelers. Maar er komen dan wél regels met sancties voor de verenigingen die zich niet houden aan de regels. ‘High trust, high penalty, zal een term zijn die we de komende maanden nog veel gaan horen’, zegt Van der Pol. ‘Als we dit gaan invoeren betekent het dat je veel vertrouwen geeft aan de voorkant, maar dat je hoge straffen gaat krijgen voor constructies waarmee de boel wordt opgelicht.’

De categorie amateurspeler met een niet-geregistreerd contract zal in de nieuwe regels worden afgeschaft. Dit betekent dan dat een amateurspeler niet meer dan een onkostenvergoeding mag ontvangen (van óf zijn club óf van een aan de club gelieerde stichting).  De reglementaire eisen betreffende een contractspeler zullen de komende tijd worden ingericht, denk hierbij dan met name aan regels omtrent de arbeidsomvang.

In het verlengde van het onderwerp zijn ook de opleidingsvergoedingen van belang. ‘We willen een op het amateurvoetbal passend systeem voor opleidingsvergoedingen’, vindt Van der Pol. 

De werkgroep, met behalve een afvaardiging van de BAV, ook leden van de COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen), CVTD (de belangenvereniging voor clubs uit de tweede divisie en derde divisie) en de KNVB hopen in december met uitgewerkte voorstellen te komen. 

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'