Publicaties
Jaap Bisschop

Goed overleg tussen BAV en KNVB

Tijdens de algemene voorjaarsvergadering van de ledenraad van de BAV werden de aanwezigen onder andere bijgepraat over de rol van de belangenorganisatie in de nieuwe structuur van de KNVB. ‘Onze positie zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden.’

Het leek het laatste halfjaar wel een constante stroom van informatie die vanuit Zeist naar haar leden kwam: klein tekort, groot tekort, reorganisatie, oude structuur, toch weer een nieuwe structuur, verenigingsmodel, toch weer geen verenigingsmodel en uiteindelijk een compleet nieuwe opzet van het Nederlandse voetbal. De storm in Zeist lijkt enigszins geluwd te zijn, waarna iedereen langzaam de balans kan opmaken voor een nieuwe toekomst. Ook de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

Toekomst
De voorjaarsvergadering, in het Van der Valk-hotel in Apeldoorn, was het geschikte moment om dieper in te gaan op de toekomst in het algemeen en die tussen de BAV en de KNVB in het bijzonder. BAV-voorzitter Jaap Bisschop vertelde het gezelschap dat het bestuur de laatste maanden herhaaldelijk gesprekken heeft gevoerd met ‘Zeist’. De voorzitter merkte een ‘positieve basishouding van de sectie amateurvoetbal’ op, als het om de positie van de BAV ging.

Juridisering
Dat was ook reden voor het bestuur om een afgevaardigde van de voetbalbond uit te nodigen. Hans Schelling, manager operations KNVB amateurvoetbal, sprak de zaal toe en legde uit waar het amateurvoetbal vandaan is gekomen, waar het nu staat en wat de toekomst zal inhouden. Ook vertelde Schelling dat de KNVB meer aandacht gaat besteden aan matchfixing in het amateurvoetbal (zie kader) én zag hij een toenemende trend van juridisering van de verenigingen naar de voetbalbond. ‘Maar daar zullen we op deze gelegenheid niet te lang bij stil staan’, aldus Schelling.

Reorganisatie
Wel legde hij uit wat er de laatste maanden bij de KNVB is gebeurd. ‘Waarom hebben we gedaan wat we hebben gedaan’, doelde hij op de reorganisatie en het nieuwe model in Zeist. ‘We waren geconfronteerd met tegenvallende inkomsten. Het ledental is niet gegroeid zoals we dat hadden verwacht en de grote fout van de KNVB is geweest om met incidenteel geld (subsidies) vaste kosten te financieren. Dan kom je dus in de problemen op het moment dat die incidentele inkomsten wegvallen. Bovendien hebben we te lang een beroep gedaan op onze reserves. Uiteindelijk waren we niet in control op onze financiën.’
Ontslagen

Managementlaag
Dat denkt de voetbalbond te hebben opgelost door de nieuwe structuur te omarmen, met onder andere een ledenraad die de clubs vertegenwoordigen. Gevolg van de reorganisatie was dat er veel ontslagen vielen in Zeist en dat districtskantoren worden gesloten. ‘We hebben nu geen districtsmanagers meer’, zegt Schelling. ‘Die hele managementlaag hebben we uit de organisatie gehaald. De vergadercultuur was ook wel heel erg aanwezig bij de KNVB.’ In plaats daarvan krijgen de clubs te maken met verenigingsadviseurs. ‘Die moeten dicht bij de amateurclubs staan en zullen bijvoorbeeld een kantoortje krijgen op een van de accommodaties.’

Kernpunten
De districtskantoren worden gehalveerd, van zes naar drie (Zeist, Zwolle en Eindhoven) en moeten kernpunten worden.  In de districten Noord en Oost loopt de verhuizing naar Zwolle nog wel vertraging op, omdat de huren van de bestaande panden doorlopen en te duur zijn om af te kopen. Schelling: ‘Die steunpunten vormen de backoffice van onze nieuwe organisatie,  dat kan allemaal prima met de huidige ICT-mogelijkheden.’

Verkiezingsprocedure
De rol van de BAV zal in de nieuwe organisatie belangrijk worden, denkt Schelling. Vooral in de verkiezingsprocedure voor leden van de ledenraad. ‘En die is heel belangrijk, want het model valt en staat met de kwaliteit van de mensen. We willen graag dat de BAV ons bijstaat in die procedure, want daar zit, met zo’n grote achterban, de kennis uit de districten. Help ons daarmee, hebben we ook aan de BAV gevraagd.’

Kritische vraag
Vanuit het publiek viel er nog wel een kritische vraag te noteren. Want waarom heeft de BAV, die zo veel amateurverenigingen vertegenwoordigt, alleen adviesrecht en geen stemrecht binnen de organisatie in Zeist? Schelling antwoordde dat de KNVB zal luisteren naar de geluiden van de BAV. ‘We kunnen onderwerpen met elkaar bespreken. En we laten ons zeker beïnvloeden als deze organisatie signalen opvangt van haar leden.’

Contributie BAV
Tijdens de vergadering werd er akkoord gegeven voor de begroting van de BAV over 2015-2016. Penningmeester George Stuivenvolt calculeerde dat de organisatie een kleine plus zal overhouden aan het toekomstige boekjaar. De contributies voor de lidverenigingen zullen bovendien op hetzelfde niveau blijven, 56 euro en 53 euro als er gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'