Publicaties
BAV logo

Historische dag voor LBA en BZV

Na decennia van toenadering, aftasting, afstoting weer toenadering, aftasting en afstoting werden zaterdag 25 mei 2013 op het KNVB-centrum in Zeist de muren geslecht. Slechts gescheiden door een schuifwand kwamen de afgevaardigden van de LBA en BZV tenslotte tot de conclusie dat een fusie voor de toekomst de beste oplossing was.

Tot opluchting van beide besturen. Zowel Theo Piederiet (voorzitter LBA) als Jaap Bisschop (voorzitter BZV) sprak van een historische dag. Beiden riepen op om de blik op de toekomst gericht te houden. ‘We kijken er met vertrouwen naar uit’, aldus de nieuwe vice-voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbal, die even eerder tot erelid van zijn BZV was benoemd.

Het slotakkoord in Zeist verliep voor de LBA niet helemaal zonder slag of stoot. Afgevaardigden van de districten Noord en Oost onderstreepten nogmaals hun bezwaren over het niet tijdig beschikbaar zijn van districtsreglementen. Achterliggende reden was de onvrede over de statuten op het punt van districtsorganisatie. Dit uitgangspunt werd overigens op de vergadering van 19 januari wel door alle clubs onderschreven.

Ondanks de toezegging van het bestuur daar op een later tijdstip in alle openheid verder over te discussiëren grepen Gerhard Mebius en Anton van Gurp de laatste vergadering van de LBA aan om hun ongenoegen te uiten. Twaalf afgevaardigden van beide districten stemden bij dit agendapunt blanco. Een was zelfs tegen. Een vereiste twee-derde meerderheid kwam niet in gevaar.

De houding van beide districten viel niet in goede aarde bij de rest van de vergadering. ‘We hebben in januari allemaal voorgestemd en nu opeens dit. We zijn toch geen kleuterklas’, liet lid van verdienste en afgevaardigde van Zuid 1 Piet van Eijck zijn ontstemming blijken. Zijn noordelijke en oostelijke collega’s wilden van geen wijken weten, al vroegen de laatsten nog een schorsing aan.

Weer tot verbazing van de noordelijke delegatie. Na afloop vertelden Mebius en Van Gurp nooit de bedoeling te hebben gehad de fusie in gevaar te brengen. ‘We wilden slechts een waarschuwing voor de toekomst afgeven’, aldus beiden. De actie schoot ook voorzitter Piederiet in het verkeerde keelgat. ‘Door dit stemgedrag voel ik op dit moment weinig vreugde over ons akkoord.’ Zeer teleurstellend noemde hij de houding van Noord en Oost.

Vervolgens werd stil gestaan bij de bestuursleden, die na de fusie niet meer in het bestuur zullen terugkeren. Dick IJsselstijn was verhinderd, Wim Dirks werd door de preses in de bloemetjes gezet en good old (80) Rinus Dinkelberg kreeg door zijn vrouw Ans het erelidmaatschap van de LBA opgespeld. De stemming klaarde daarna duidelijk op, toen de schuifwand, die beide vergaderingen deze ochtend had gescheiden, werd weggehaald en de BAV een feit was.

Champagne onderstreepte een nieuwe toekomst voor een nieuwe organisatie, die de belangen van alle amateurverenigingen in Nederland moet gaan behartigen. ‘Want’, onderstreepte Piederiet in zijn toespraak tot de gezamenlijke vergadering, ‘de BAV mag niet verworden tot een nieuw speeltje van het bestuur. We zullen er met z’n allen hard aan moeten sleuren om er een succes van te maken.’

Bondsbestuurder Simon Kelder, toevallig aanwezig, sprak op persoonlijke titel zijn gelukwensen uit voor de nieuwe organisatie. Het nieuwe bestuur van de BAV bestaat uit: Theo Piederiet (voorzitter), Jaap Bisschop (vice-voorzitter), Wim Tamboer (secretaris), Peter Langkemper (tweede secretaris), George Stuivenvolt (penningmeester), Bernard Jansen (bestuurslid), Henk van der Pol (bestuurslid) en Henk Feitsma (bestuurslid).

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'