Publicaties
BAV logo

Impressie van eerste najaarsvergadering BAV

Zaterdag 17 oktober 2013 was het zover. Alle “oud” afgevaardigden LBA en BZV, evenals het nieuwe bestuur van de BAV en een aantal oudgedienden gaven acte de présence in het Van der Valk Hotel in Leusden voor de eerste landelijke vergadering van de BAV. Ook de partners waren uitgenodigd en daarvoor was een speciaal randprogramma georganiseerd.

In zijn openingswoord benadrukt voorzitter Theo Piederiet het grote belang om ondersteuning voor onze lidverenigingen in de districten optimaal vorm te geven. Ook is de BAV door het bestuur Amateurvoetbal erkend als Belangenorganisatie met adviesrecht. Verder is er inmiddels overleg geweest met portefeuillehouder Elrie Bakker van het Bestuur Amateurvoetbal. Daarnaast is er een werkcommissie gevormd bestaande uit een delegatie van de BAV, het CVT en de COH, aangevuld met een vertegenwoordiger van de landelijk afgevaardigden om te komen tot een door de achterban gesteund voorstel met betrekking tot de door de KNVB gewenste verplichte promotie vanaf het seizoen 2015-2016 vanuit de Topklasse naar de Jupiler League. Daarnaast gaat deze werkgroep de CAO voor contractspelers in het Amateurvoetbal weer oppakken.
Gelukkig hebben vrijwel alle “oud” afgevaardigden aangegeven zich ook voor de BAV te willen inzetten. In de districten West I en West II heeft zich al een districtsbestuur gevormd en in de districten Zuid I en Zuid II gaat een ieder zich voor de BAV inzetten in de vorm van districtsafgevaardigde, dus lid van de ledenraad. Diegenen die gekozen hadden voor districtsbestuurslid of districtsafgevaardigde werden hierna benoemd. Alleen de “oud” afgevaardigden uit de districten Noord en Oost hebben (nog) geen keuze kunnen maken, maar men blijft zich wel positief inzetten voor de BAV.

Hierna werden nog wat formele zaken met betrekking tot de LBA en BZV afgerond. De beide verslagen van de voorjaarsvergadering van 25 mei 2013 werden goedgekeurd en ook de financiële verslagen van het seizoen 2012-2013 werden onder dank aan de samenstellers George Stuivenvolt (LBA) en Rijk in ‘t Veld (BZV) in orde bevonden (goedgekeurd). De leden van beide kascommissies werden bedankt voor hun inzet. De nieuw te vormen kascommissie zal eerst in de voorjaarsvergadering van 2014 worden benoemd.

Daar het bestuur moet kunnen besturen werden hierna informeel het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017, het Reglement onderscheidingen en het tijdelijk Landelijk cadeaustelsel goedgekeurd. Doordat in de districten Noord en Oost, alsmede in West II, nog geen districtsafgevaardigden benoemd zijn kon er statutair geen formeel besluit genomen worden. Bij met Meerjarenbeleidsplan werd wel de afspraak gemaakt dat ieder district schriftelijk op-/aanmerkingen kan maken, die dan eventueel kunnen worden verwerkt in het definitieve voorstel dat formeel in de voorjaarsvergadering van 2014 moet worden goedgekeurd.
Tijdens de rondvraag werd er nog mededeling gedaan dat de overeenkomst trainer-coach die LBA/BZV (verenigingen) enerzijds en de VVON (trainers) anderzijds indertijd samen hebben opgesteld in de ogen van onze advocaat arbeidsrecht een behoorlijke update nodig heeft. Dit heeft dus wat meer tijd nodig als gedacht.

In zijn slotwoord dankt voorzitter Theo Piederiet alle aanwezigen voor hun komst en soms kritische, doch positieve en opbouwende inbreng.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'