Publicaties
Gerrit van der Meer overleden

In memoriam: Gerrit van der Meer, erelid

Op 6 februari 2019 is na een kort ziekbed overleden ons erelid de heer Gerrit van der Meer op de respectabele leeftijd van 94 jaar.

Gerrit was na zijn afgeronde studie als leraar, door promoties op diverse plaatsen in Friesland werkzaam, totdat hij in Leeuwarden een baan kreeg en met zijn gezin opnieuw verhuisde.

In 1949 werd hij in zijn eerste standplaats secretaris van de plaatselijke voetbalvereniging in Beetgum.

Gerrit is daarna nog in diverse plaatsen werkzaam geweest en heeft daar bij de voetbalvereniging steeds weer een bestuursfunctie gehad als penningmeester, secretaris, voorzitter of als algemeen bestuurslid, zoals laatstelijk bij LAC Frisia 1883 in Leeuwarden.

Scheidsrechter
Gerrit, een zeer integer en loyaal persoon, beschikte over een bijzonder goed geheugen, met name als er cijfers aan te pas kwamen. Na een actieve periode als scheidsrechter vervulde hij diverse functies bij de KNVB afdeling Friesland, o.a. als actief lid van de scheidsrechterscommissie, de jeugdcommissie en de commissie opleidingen. Daarnaast had hij ook nog tijd voor (bestuurs)functies bij de ANDO (als geheelonthouder), de Partij van de Arbeid (kring Friesland) en de Federatie van Leeuwarder KNVB verenigingen.

LBA
Inmiddels, met name bekend geworden in Friesland, werd hij in 1979 gevraagd iets te willen doen voor de toenmalige LBA en werd hij gekozen tot secretaris van het districtsbestuur van Noord om vervolgens een paar jaar later secretaris-penningmeester te worden, omdat de toenmalige penningmeester plotseling overleed in Zeist en hem werd gevraagd deze functie waar te nemen.

In die tijd  had Gerrit geen computer (en later ook nooit gehad) en dat hield in dat hij jaarlijks de contributienota’s handmatig typte en verzond. Tijdens zijn bestuursperiode en door zijn ledenwervingactiviteiten steeg het aantal leden in Noord van 120 naar 200.

Ombudsman
Van der Meer was namens het bestuur als ‘ombudsman’ het aanspreekpunt voor de lid verenigingen die ondersteuning dan wel informatie nodig hadden. Mede daardoor kreeg hij in Noord de bijnaam ‘mister LBA’.

In de jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw was er in Noord een Federatie actief van de belangenorganisaties LBA, VCV en VZC; van der Meer was hiervan de secretaris-coördinator.

Gerrit was principieel en kondigde tijdig aan dat hij met zijn 70ste jaar ging stoppen; inmiddels waren zijn werkzaamheden na een inwerkperiode overgenomen door een secretaris en een penningmeester.

Lid van verdienste KNVB
Voor al zijn verdiensten werd hij onder meer  in 1994 benoemd tot lid van verdienste van de KNVB en in 2006  bevorderd tot erelid van de LBA.
Na zijn uittreden bleef Gerrit de belangenorganisatie trouw, actief volgen en maakte bij zijn frequente bezoeken aan verenigingen nog steeds propaganda voor de BAV.

Tot op hoge leeftijd was Gerrit, vaak vergezeld van zijn lieve in 2017 overleden echtgenote Tietje Hilarides met wie hij ruim 67 jaar getrouwd was, een trouw bezoeker van de algemene vergaderingen van de BAV.

Tijdens de crematieplechtigheid op 11 februari j.l. in Goutum (bij Leeuwarden) werd in aanwezigheid van een bestuursafgevaardigde en schrijver dezes uitvoerig stil gestaan bij het welbestede en actieve leven van Gerrit dat grotendeels beheerst werd door “VOETBAL”  zoals dat zo treffend door een van zijn kinderen werd gezegd.

Gerhard Mebius, erelid BAV

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'