Publicaties

In memoriam: Rijk in ’t Veld

Op 17 juni overleed Rijk in ’t Veld op 75-jarige leeftijd. Hij speelde een grote rol op bestuurlijk vlak in het Nederlandse amateurvoetbal, in het bijzonder bij zijn club SSS Klaaswaal en bij de belangenorganisatie BZV. In ’t Veld is verscheidene malen onderscheiden voor zijn uitmuntende werk.

SSS Klaaswaal was de club van Rijk. 30 jaar heeft hij bestuursfuncties gehad, waarvan tussen 1980 en 1996 als voorzitter. Dit werd soms nog gecombineerd met het penningmeesterschap. Door zijn vele contacten met de KNVB en zijn bestuurlijke discipline kon SSS uitgroeien tot een zeer gezonde vereniging.

Na zijn afscheid werd hem later nog een belangrijke taak opgedragen: het verzorgen van een jubileumboek bij het 80-jarig bestaan van SSS. Rijk heeft hieraan veel werk verricht en het boek onder de naam “Uit een rijk verleden” werd als zijn geesteskind beschouwd. Bij zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid in 1996 werd Rijk benoemd tot erelid van de vereniging, iets wat uiteraard zeer verdiend was.

Op het lijf geschreven
Naast zijn drukke werkzaamheden voor SSS werd Rijk eind jaren tachtig namens district West II benoemd als afgevaardigde amateurvoetbal. Veel vergaderingen in Zeist en Rotterdam e.o. werden door hem bezocht om de belangen van de amateurverenigingen te behartigen. Ook hier speelde hij vaak de 1e viool, want hij mocht in Zeist 9 jaar als voorzitter van de kamer voetbaltechnische zaken optreden, een functie die hem op het lijf geschreven was.

Rijk genoot aanzien bij de diverse besturen amateurvoetbal en bij zijn collega-afgevaardigden van het zogenaamde Amateurvoetbalparlement

Rijk genoot aanzien bij de diverse besturen amateurvoetbal en bij zijn collega-afgevaardigden van het zogenaamde Amateurvoetbalparlement. Voor zijn vele verdiensten voor de KNVB werd hij in 1995 al onderscheiden met de waarderingsspeld in goud, maar bij zijn afscheid in december 2013 zelfs als lid van verdienste van de KNVB, een eervolle onderscheiding die hem ten volle toekwam.

Erelid
Alsof het nog niet genoeg was, zei Rijk in 1995 ook ‘Ja’ toen hem gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur van de BZV. De belangenorganisaties VZC en VCV fuseerden in januari 1996 en op die oprichtingsvergadering werd hij benoemd tot penningmeester. Tot 2011 heeft hij die functie vervuld. Veel langer dan hij gewild en gedacht had. Vaak verzuchtte hij: ‘Ik ben eigenlijk geen penningmeester, dat is niet waar mijn interesse ligt. Vooral de onderhandelingen over BUMA/Stemra die samen met KNVB en LBA werden gevoerd hebben hem slapeloze nachten bezorgd. En ook het betalingsgedrag van de lid-verenigingen vervulden hem met onbegrip. Maar ondanks dat heeft hij zich jarenlang goed van zijn taak gekweten. Het was dan ook terecht dat Rijk door de BZV jaarvergadering tot erelid werd benoemd.

Toen in 2011 duidelijk werd dat BZV en LBA gingen fuseren, heeft Rijk nog het administratieve deel behartigd, zodat hij de boekhouding met een goed gevoel aan George Stuivenvolt – met wie hij al jarenlang een goede relatie onderhield – kon overdragen.
Helaas heeft Rijk door gezondheidsperikelen niet veel kunnen genieten van zijn portefeuillevrije periode. Niettemin zijn wij hem veel dank verschuldigd en was een bestuursdelegatie aanwezig bij zijn afscheid.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'