Publicaties
Wietze Petrusma

In memoriam Wietze Petrusma, erelid BAV

Zondagavond 13 maart 2017 overleed na een korte periode van afnemende gezondheid ons erelid Wietze Petrusma op de leeftijd van 88 jaar.

Wietze had vanaf de eind 50-er jaren tot halverwege de 70-er jaren van de vorige eeuw diverse bestuursfuncties bij de toenmalige LBA, zowel landelijk als in district Noord waarin hij een reeks van jaren de functie secretaris-penningmeester vervulde. De LBA kon in die jaren op grote steun van de verenigingen bogen, de vergaderingen werden toen vanwege de noodzaak voor belangenbehartiging zeer goed bezocht. Dit inspireerde Wietze onder andere tot acties om bij vacatures bij de KNVB,  namens de leden, kandidaten daarvoor uit en namens de belangenorganisaties voor te dragen. Diverse latere KNVB-bestuurders zijn mede daardoor voort gekomen uit de gelederen van de LBA.

Trouw bezoeker
Wietze  bleef, nadat hij geen functie binnen de LBA meer had, een trouw bezoeker van de districtsvergaderingen in district Noord en de landelijke vergadering. Hij bleef erg betrokken bij de belangenbehartiging en gaf ons af en toe een advies en deed onder andere de suggestie te proberen weer mensen uit de belangenorganisaties in het KNVB-bestuur te krijgen; de tijden waren echter inmiddels wel veranderd om dat te kunnen realiseren.

Erelid
Voor al zijn verdiensten werd hij op een algemene vergadering benoemd tot erelid van de LBA.
Naast de belangenbehartiging voor amateurverenigingen was hij ook actief  in de plaatselijke voetbalvereniging Drachten,  eerst als jeugdleider, scheidsrechter, trainer en vervolgens van 1963 tot 1978  voorzitter in de tijd dat het 1e team uitkwam in de hoogste klasse van het amateurvoetbal.

Naast  die functie was hij ook geruime tijd  bondsafgevaardigde bij de KNVB. In 1978 trad hij toe tot het bestuur van de KNVB Afdeling Friesland , toen nog FVB geheten, en werd belast met de portefeuille “damesvoetbal”  die hij tot in 1990 vervulde.

Philips
Naast al zijn functies voor het “voetballen” was hij maatschappelijk ook erg actief. Zo was hij naast zijn werkzaamheden bij Philips – 40 jaar lang tot 1992 – secretaris-penningmeester van de personeelsvereniging, was actief voor de vakbond en voor de PvdA waar hij tot voor enkele jaren geleden deel uitmaakte van de schaduwfractie in de gemeente.

Ook op “seniorenleeftijd” bekleedde Wietze nog bestuursfuncties bij een verzorgingstehuis, bij de Seniorenadviesraad Smallingerland, was hij ruim 20 jaar voorzitter van de Vriendenkring RCN camping De Roggeberg te Appelscha en de laatste jaren voorzitter van de bewonersraad van de flat waar hij met zijn echtgenote woonde.

Eremedaille
Voor vele van zijn activiteiten werd hij in 1993 onderscheiden met de Eremedaille in goud in de orde van Oranje Nassau.

Zaterdag 18 maart j.l. hebben velen, waaronder een vertenwoordiger van de BAV, de crematieplechtigheid in de “Waldhof” te Opeinde bijgewoond van Wietze Petrusma, een lid waar wij als BAV (en voorheen ook de LBA) veel dank aan verschuldigd zijn.

Gerhard Mebius, secretaris BAV Noord

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'