Publicaties
Hoofdkwartier KNVB

Instemming met nieuwe competitiestructuur

Het amateurvoetbal stemde zaterdag 29 november in met de nieuwe competitiestructuur die de KNVB nastreeft. 83% van de Verenigingsraad stemde voor.

De beoogde nieuwe structuur kent verplichte promotie en degradatie tussen betaald en amateurvoetbal vanaf seizoen 2016/’17. Het voorstel gaat ook uit van een extra landelijke competitie tussen de huidige twee Topklassen en de Jupiler League om, door middel van een gefaseerd licentiesysteem, de doorstroming tussen betaald voetbal en amateurvoetbal geleidelijk te laten verlopen. Het voorstel voorziet ook in toetreding van beloftenteams van de betaaldvoetbalorganisaties in dezelfde competitiestructuur. Op dit moment spelen de beloften in een aparte, gesloten competitie. Het definitieve besluit over de nieuwe competitiestructuur en de invulling daarvan wordt genomen in de Bondsvergadering op 2 december aanstaande waar afgevaardigden van zowel het amateurvoetbal als betaald voetbal samen besluiten nemen voor het gehele Nederlandse voetbal.

De sectie amateurvoetbal van de KNVB heeft een Raad van Toezicht. De vijf leden die zitting gaan nemen in dit toezichthoudend orgaan zijn zaterdag door de Verenigingsraad benoemd. Diezelfde Verenigingsraad stemde vanochtend in met de nieuwe voetbalpiramide die de KNVB voor ogen heeft.

Raad van Toezicht
De nieuwe Raad van Toezicht, die na de Bondsvergadering op 2 december 2014 officieel in functie treedt, bestaat uit voorzitter Pier Eringa en leden Jos Vranken, Bibi de Vries, Huub Wieleman en Albert van Wijk. Eringa is voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, Vranken is algemeen directeur van NBTC Holland Marketing, De Vries is directeur strategische relaties bij Achmea Corporate Relations, Wieleman is partner bij Deloitte en Van Wijk procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Eringa, De Vries en Wieleman treden toe tot het bondsbestuur.

Nieuwe bestuurlijke inrichting
Tegelijk met de benoeming van de Raad van Toezicht trad het huidige bestuur amateurvoetbal vandaag af. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de keuze voor het ledenraadmodel. Dat wordt de nieuwe bestuurlijke inrichting van de sectie amateurvoetbal van de KNVB. In het ledenraadmodel bestaat de bestuurlijke structuur uit de voetbalverenigingen (de leden van de KNVB), een Ledenraad, een Raad van Toezicht en een directie. De Ledenraad is de afvaardiging van de leden en daarmee het hoogste orgaan. De leden van de Ledenraad staan dicht bij de verenigingen die zij vertegenwoordigen. De Ledenraad bestaat uit vrijwilligers en spreekt zodoende dezelfde taal als de vrijwillige bestuurders bij voetbalverenigingen. Het streven is dat de Ledenraad een afspiegeling wordt van voetballend Nederland en vanaf de najaarsvergadering in 2015 actief is. Tot die tijd vertegenwoordigt de Verenigingsraad amateurvoetballend Nederland.

Hans Spierings directeurbestuurder
Hans Spierings is per direct en tot 1 april 2015 benoemd als directeurbestuurder. In de tussentijd werft de KNVB een nieuwe directeur. Hij is daarmee de eerste directeur van de sectie amateurvoetbal die direct eindverantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en de begroting. Vóór vandaag was die eindverantwoordelijkheid in handen van het afgetreden bestuur.

Beste van twee werelden
De sectie amateurvoetbal werkt al enige tijd aan een sneller, daadkrachtiger en eenvoudiger besluitvormingsproces om beter in te kunnen spelen op veranderingen voor en wensen van voetbalverenigingen. Het ledenraadmodel kent het beste van twee werelden. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de enorme organisatie die amateurvoetbal tegenwoordig is en de budgetten die daarmee gepaard gaan, komt in handen van een fulltime directie. Tegelijkertijd blijven de verenigingsdemocratie en de vrijwilligers die het voetbal in Nederland zo kenmerken een belangrijke rol spelen. Via de Ledenraad houden de leden op hoofdlijnen het eerste en laatste woord.

Ontwikkeling van het Nederlandse voetbal
De KNVB streeft al geruime tijd naar een competitiestructuur zonder kunstmatige scheiding tussen amateurvoetbal en betaald voetbal. Voordelen van de nieuwe structuur zijn dat clubs en spelers op het niveau spelen waar zij het beste tot hun recht komen, er een sportieve stimulans is om te verbeteren en ontwikkelen, talenten op het juiste niveau en met de voor hen juiste weerstand zich kunnen ontwikkelen en meer spanning door promotie/degradatie in het gehele Nederlandse voetbal. Het model waarover 2 december besloten wordt, is de uitkomst van een stuurgroep met daarin een afvaardiging van de Topklasse CV, Coöperatie Eerste Divisie (CED) en de KNVB. Ook de THB (Topklasse, Hoofdklasse en Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen) en Eredivisieclubs zijn door de KNVB geraadpleegd.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'