Publicaties
WWZ amateurvoetbal

Is een beëindigingovereenkomst met een trainer verplicht of niet?

Elk seizoen wisselen veel trainers van vereniging. Soms op initiatief van de vereniging, maar het kan ook zijn dat een trainer zelf kiest om te stoppen. Huis voor de Sport Groningen heeft nog eens alle informatie op een rij gezet over wat erbij komt kijken als een contract met de trainer door de vereniging wordt opgezegd.

Wanneer een contract met een trainer in loondienst minimaal 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de vereniging wordt beëindigd, is de vereniging doorgaans een transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt niet wanneer het contract wordt opgezegd door de trainer. In het geval van  beëindiging met wederzijds goedvinden kunnen afspraken worden gemaakt over de hoogte van de vergoeding. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Beëindigingsovereenkomst
De laatste jaren gebruiken steeds meer verenigingen de beëindigingsovereenkomst om het contract met de trainer te beëindigen. Dat is ook wel logisch want steeds meer trainers hebben een vast contract. De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat een trainer maar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag ontvangen binnen 24 maanden. Bij overschrijding hiervan wordt de aanstelling van een trainer automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een beëindigingsovereenkomst is dan vrij eenvoudig, snel en meestal goedkoper dan een UWV procedure of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter om het contract met de trainer te ontbinden. Tenminste, als de vereniging en trainer het met elkaar eens worden over de voorwaarden. Als een tijdelijk contract binnen de duur van 24 maanden van rechtswege eindigt dan is een beëindigingsovereenkomst niet noodzakelijk.

Cao sportverenigingen
In de cao sportverenigingen mag afgeweken worden van de Wet Werk en Zekerheid. Trainers die onder de werkingssfeer van de cao sportverenigingen vallen, mogen in een periode van 48 maanden maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangeboden krijgen voordat de arbeidsrelatie in een vaste aanstelling omgezet moet worden. Sportverenigingen die het werkgeverschap van hun trainers uitbesteed hebben aan het Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen maken automatisch gebruik van deze mogelijkheid en een beëindigingsovereenkomst is pas noodzakelijk na 48 maanden.

WW-uitkering
Na ontslag met wederzijds goedvinden kan een trainer in een aantal gevallen een WW-uitkering krijgen. Hierbij moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

·         De vereniging heeft de trainer door middel van de beëindigingsovereenkomst gevraagd om akkoord te gaan met het ontslag.

·         Het dienstverband van de trainer eindigt op initiatief van de vereniging, maar de trainer en vereniging zijn het wel samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag.

·         In de beëindigingsovereenkomst is rekening gehouden met de opzegtermijn.

·         De trainer heeft voldoende sollicitatieactiviteiten gedaan om weer bij een andere vereniging aan het werk te komen.

Meer informatie bij Huis voor de Sport Groningen.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'