Publicaties

Kaalslag dreigt onder kleine amateurclubs in Nederland

Liefst 18% van de voetbalverenigingen vreest voor het voortbestaan als er na de zomer geen volledig seizoen gespeeld kan worden. Vooral de kleine amateurclubs tot 250 leden worden hard geraakt. Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) onder haar leden. Zo’n 300 voetbalbestuurders vulden de vragenlijst in.

Bijna eenvijfde (18%) van de ondervraagden geeft aan dat zij zorgen hebben over de toekomst van hun vereniging als de clubs in het komende seizoen nog steeds niet volledig kunnen functioneren. Van de verenigingen tot 250 leden geeft zelfs 29% aan dat het voortbestaan van hun amateurclub op het spel staat. BAV-voorzitter Ben van Olffen zegt geschrokken te zijn over het cijfer. ‘Je praat over zo’n 500 amateurclubs in Nederland.’

Maatwerk
Nu duidelijk is dat kleine voetbalverenigingen verhoudingsgewijs hard getroffen worden, moet ook gekeken worden naar de verdeling van de verschillende steunpakketten, vindt de BAV. ‘Het is nog niet duidelijk hoe het geld van de steunfondsen wordt verspreid, maar een systeem waarbij wordt gekeken naar het aantal leden, lijkt ons niet wenselijk. Er moet maatwerk komen’, meent Van Olffen.

Sponsors haken af
Uit de enquête wordt duidelijk dat verenigingen – groot en klein – veel omzet mislopen. Ruim driekwart van de amateurclubs heeft alleen dit seizoen al 30% of meer derving van inkomsten uit de horeca. Ook heeft 30% de afgelopen drie maanden sponsors zien afhaken. Dat beeld wordt komend seizoen nog schrijnender. Meer dan de helft (51,5%) van de voetbalverenigingen denkt dat sponsors zullen vertrekken, 25,3% weet het nog niet.

Gemeenten
Daarom is het ook teleurstellend te zien dat clubs aangeven weinig steun van gemeenten te krijgen, zegt Van Olffen. Bijna tweederde (64,6%) van de clubs geeft aan dat gemeentes hen niet tegemoet zijn gekomen bij het betalen van huur voor de accommodaties.

Richtlijnen
De BAV wil pleiten voor meer mogelijkheden voor de amateurclubs. ‘We horen nu al dat veel verenigingen in de zomer door willen draaien en allerlei ideeën hebben om én binding met hun leden te houden én extra omzet te genereren. Denk daarbij aan buitenactiviteiten in combinatie met een verkooppunt op het veld. Volgens de huidige richtlijnen mag dat niet, maar we hopen dat de regionale veiligheidsregio’s specifiek naar de behoeften van sportverenigingen gaat kijken. Wij zullen ons daar als belangenorganisatie voor inzetten.’

Belangrijkste uitslagen van de enquête

Gevolgen huidige seizoen

Laat u de leden contributie betalen nu er niet gevoetbald mag worden?

Ja: 97%
Nee: 1%
Ja, maar niet het volle pond: 3%

Vreest u substantieel verlies van leden?

Ja: 16,3%
Nee: 61,7%
Weet niet: 22%

Heeft u al opzeggingen van sponsors?

Ja: 28,4%
Nee: 71,6%

Hoeveel omzet in de horeca loopt u in het huidige seizoen mis?

<10%: 1,3%
10-20%: 3%
21-30%: 18,1%
31-40%: 43%
>40%: 34,6%

Vormt de huidige “lock-down” een acute bedreiging voor het voortbestaan van uw vereniging ?

Ja: 8,7%
Nee: 68,3%
Weet niet: 23%

Betaalt u de werknemers (trainers, verzorgers etc) tot het einde van het seizoen?

Ja: 58,2%
Nee: 13%
Ja, maar niet het volle pond: 28,8%

Is de gemeente u tegemoet gekomen t.a.v. het betalen van huur voor de accommodatie?

We krijgen korting: 3,7%
Tijdelijk vrijgesteld van huur: 31,4%
Nee: 64,9%

Gevolgen voor volgend seizoen

Vreest u substantieel verlies van leden?

Ja: 17,3%
Nee: 53,7%
Weet niet: 29%

Vreest u opzeggen van sponsors?

Ja: 51,2%
Nee: 23,1%
Weet niet: 25,8%

Vreest u voor het voortbestaan van uw vereniging als we volgend seizoen niet (volledig) kunnen spelen?

Ja: 18%
Nee: 59,7%
Weet niet: 22,3%

Overweeg u geplande investeringen, zoals duurzame verbouwingen, uit te stellen?

Ja: 47%
Nee: 35,3%
Weet niet: 17,7%

De belangrijkste uitslagen van de enquête staan hier ook in pdf.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'