Publicaties
BAV logo

KNVB en BAV sluiten overeenkomst met Buma/Stemra en Sena

Buma/Stemra en de KNVB hebben een nieuwe collectieve overeenkomst gesloten voor het gebruik van muziek door amateurverenigingen. Het onderhandelingsresultaat is mede tot stand gekomen in samenwerking met de landelijke Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV).

Nederlandse voetbalverenigingen zijn verplicht auteursrechten te betalen voor muziek die zij draaien in kantines en op hun sportpark. De nieuwe overeenkomst loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017.
BUMA/Stemra heeft gekozen voor een aangepaste wijze van factureren richting al haar klanten. En dat heeft gevolgen voor de KNVB en de verenigingen. Vanaf 2014 factureert BUMA/Stemra niet aan het einde, maar aan het begin van het kalenderjaar. Hierdoor is de KNVB genoodzaakt de factuur over 2014 nog in het huidige seizoen 2013/’14 door te belasten naar de verenigingen. Dit betekent dat de verenigingen in dit seizoen worden geconfronteerd met een dubbele BUMA heffing, zijnde de heffingen over de jaren 2013 en 2014.
Het bedrag dat een vereniging jaarlijks betaalt, is afhankelijk van het competitieniveau waarop het standaardelftal acteert. Dit noemen we de zogenaamde staffel. Speelt het standaardelftal hoog, dan draagt de vereniging meer af; speelt het standaardelftal laag, dan draagt de vereniging minder af. Dit doen we omwille van een zo evenredig mogelijke verdeling van de lasten onder alle verenigingen.
De KNVB verrekent de te innen afdrachten voor BUMA/Stemra via de rekening courant van de verenigingen. Tot en met 2016 verloopt dit nu als volgt:

  • Het jaar 2013 wordt in het lopende seizoen verrekend in de maandelijkse termijnen via de rekening courant.
  • Het jaar 2014 wordt eind juni verrekend in de eindafrekening over het seizoen 2013/’14.
  • De jaren 2015 en 2016 worden in de seizoenen 2014/’15 en 2015/’16 weer verrekend in de maandelijkse termijnen via rekening courant.

Naast de overeenkomst met Buma/Stemra heeft de KNVB ook een collectieve overeenkomst met SENA (artiesten en producenten) gesloten voor de periode tot 1 januari 2017. Door de collectieve overeenkomsten blijven de kosten voor verenigingen relatief beperkt.
Het onderhandelingsresultaat met BUMA/Stemra en SENA is mede tot stand gekomen in samenwerking met de landelijke Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

– NOOT VAN DE BAV:
Alle verenigingen hebben van de KNVB een schrijven ontvangen waarin wordt gesproken dat de overeenkomst is afgesloten door de KNVB en de BAVV. Uiteraard had dat moeten zijn de BAV, zijnde uw Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen. Zodra er meer gedetailleerde informatie is m.b.t. de overeengekomen tarieven zullen wij u informeren.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'