Publicaties
Hoofdkwartier KNVB

KNVB kondigt grote reorganisatie amateurvoetbal aan

De KNVB staat aan de vooravond van een grote reorganisatie bij het amateurvoetbal. Werknemers in Zeist en in de districten verliezen hun baan en tegelijkertijd moeten de contributies van leden bij de verenigingen omhoog. Volgens de voetbalbond is de hervorming noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn.

De KNVB liet onlangs weten dat de sectie amateurvoetbal van de bond op korte termijn een aantal hervormingen door zal voeren om op de lange termijn de vitaliteit van de organisatie en het gewenste serviceniveau te kunnen waarborgen. Het bestuur en de directie van de sectie amateurvoetbal zullen een aantal maatregelen nemen om dit onderdeel van de arbeidsorganisatie financieel te verstevigen. Op dit moment wordt gekeken hoe de nieuwe organisatie exact vormgegeven wordt. De bond sluit hierbij niet uit dat er gedwongen ontslagen zullen vallen, staat te lezen in de nieuwsbrief van de KNVB. Ad-interim directeur amateurvoetbal Hans Spierings licht de ontwikkelingen binnen de amateursectie van de bond toe.

De meest voor de hand liggende vraag is toch wel: hoe heeft het zo ver kunnen komen? 
‘Een van de speerpunten van de KNVB is om het voetbal betaalbaar te laten zijn voor iedereen. We hebben de afgelopen 10 jaar onze uiterste best gedaan om de lasten voor de verenigingen op niveau te houden. Zo hebben we de contributie voor de clubs in 10 jaar tijd niet verhoogd. Om dit te realiseren, maar ook om noodzakelijke investeringen te doen, zijn vrije reserves van de sectie amateurvoetbal aangewend. Deze gelden zijn onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van het segment meisjes- en vrouwenvoetbal, het zaalvoetbal maar ook voor het opstarten van nieuwe voetbalvormen zoals het 35+ en 45+ voetbal.’

Was dit dan niet te voorzien? 
‘Een terechte vraag. Helaas zijn we naast deze investeringen, evenals tal van andere organisaties, geconfronteerd met structureel stijgende lasten. Er wordt als bond tegenwoordig veel meer van ons gevraagd dan voorheen. We organiseren niet alleen competities, maar investeren ook fors in zaken als sportiviteit en respect, accommodaties en ICT. Het mogelijk maken van het Digitale Wedstrijdformulier in het amateurvoetbal is hier een goed voorbeeld van. Hartstikke nodig zal menigeen zeggen, maar natuurlijk niet zonder prijskaartje. We hebben dus te maken met een veranderende realiteit, maar moeten tegelijkertijd anticiperen op de toekomst. De teruglopende inkomsten voor onze sport, bijvoorbeeld vanuit de Lotto, zijn daarbij een punt van aandacht.’

Is het gat alleen met een reorganisatie te dichten? 
‘Nee, we volgen hierin een tweesporenbeleid. Eind vorig jaar hebben we al aangekondigd een noodgedwongen contributieverhoging te moeten doorvoeren. Ik zeg bewust noodgedwongen, omdat we het voetbal juist zo toegankelijk mogelijk willen laten zijn voor iedereen. Komend voorjaar zullen de leden van de Verenigingsraad de hoogte van de verhoging met elkaar vaststellen. We hebben het hier niet over exorbitante bedragen, maar om een bedrag van naar verwachting rond de 2 euro per lid. Deze bijdrage van onze leden hebben we nodig om niet alleen het gat te kunnen dichten, maar vooral om het voetbal te kunnen blijven ontwikkelen. Juist voor al die 1,2 miljoen leden die wekelijks onze sport met veel plezier beoefenen.’

‘Om te kunnen werken aan gezonde verenigingen hebben we een gezonde KNVB nodig.’

Het voetbal ontwikkelen met minder krachten. Is dat haalbaar? 
‘Onze doelstelling is glashelder: om te kunnen werken aan gezonde verenigingen hebben we een gezonde KNVB nodig. In dit geval een gezonde sectie amateurvoetbal. Vorig jaar zijn we een organisatieontwikkelingtraject gestart binnen het amateurvoetbal waarbij we het vergrootglas boven al onze activiteiten hebben gelegd. De vraag hierbij was: voldoen al deze activiteiten aan onze kerntaken? En: kunnen we nog effectiever en efficiënter te werk gaan? Naar aanleiding van dit traject is een aantal noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. Juist om de service naar de clubs en onze leden te verbeteren. Dit is helaas niet voldoende gebleken. Om te kunnen bouwen aan de toekomst van het Nederlandse voetbal, moeten we financieel gezond worden. Daar zijn deze extra maatregelen voor nodig.’

Wanneer zal deze operatie daadwerkelijk van start gaan? 
‘Op niet al te lange termijn. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een grote impact zal hebben op de medewerkers amateurvoetbal in Zeist en de districten van de KNVB. We hebben het immers over mensen. Over collega‟s die al enige tijd in onzekerheid verkeren. En over kundige en loyale krachten die misschien hun baan verliezen. Dat is ingrijpend voor de hele arbeidsorganisatie en alle direct en indirect betrokkenen. Juist daarom staat zorgvuldigheid op dit moment voorop. We willen zeker weten dat de stappen die we nemen écht noodzakelijk zijn. En vooral dat we de juiste stappen nemen. Naar verwachting zal het traject in maart van dit jaar concreet vorm krijgen. Tegen die tijd weten we meer over de omvang van de reorganisatie, maar nog belangrijker: kunnen we de betrokken collega’s zo snel mogelijk informeren.’

De secties amateurvoetbal en betaald voetbal hanteren gescheiden begrotingen en jaarrekeningen. De aanstaande reorganisatie binnen de KNVB heeft enkel betrekking op de businessunit amateurvoetbal van de bond.

Tags:
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'