Publicaties
Hoofdkwartier KNVB

KNVB verhoogt contributie fors

Tijdens de Algemene Vergadering Amateurvoetbal (AVAV) spraken de afgevaardigden zaterdag 7 december in Zeist onder andere over de financiën, bestuurlijke vernieuwing, de positie van zaalvoetbal binnen de KNVB en beach soccer. Hieronder treft u een korte weergave van de meest in het oog springende onderwerpen.

In het voorjaar van 2013 is door de AVAV ingestemd met de bestuurlijke vernieuwing van de sectie amateurvoetbal per 1 januari 2014. Het doel van de vernieuwing is een sneller, daadkrachtiger en eenvoudiger besluitvormingsproces te realiseren. De belangrijkste wijziging is dat het bestuur directer gaat besturen en dat de algemene vergadering een meer controlerend orgaan wordt. Vanzelfsprekend vindt de KNVB het belangrijk dat het bestuur binding heeft en houdt met de ruim 3.100 verenigingen in Nederland. Daartoe is een verenigingspanel geïntroduceerd dat door het bestuur amateurvoetbal geraadpleegd zal worden.

Onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing is dat de KNVB met ingang van het nieuwe jaar een verenigingsraad kent van zestig leden die landelijk de verenigingen vertegenwoordigen tijdens algemene vergaderingen. Via verkiezingen in de zes districten van de KNVB zijn de leden van de verenigingsraad gekozen. Veel van deze nieuwe leden waren ter introductie bij de AVAV aanwezig. De zittende leden van de AVAV die de volgende zittingstermijn niet meer in functie zijn, namen afscheid.

KNVB stopt met beach soccer
De KNVB stopt per 1 januari 2014 met beach soccer als breedtesport, omdat de sectie amateurvoetbal van de KNVB financiële keuzes moet maken met betrekking tot de kernactiviteiten. De KNVB zal onderzoeken op welke wijze de bond clubs in de toekomst kan ondersteunen bij het organiseren van lokale beach soccer activiteiten. In het kader van goed werkgeverschap blijft het Nederlands beach soccer team tot 1 juli 2014 onderdeel van de KNVB. Dit betekent dat de ploeg naast de reguliere trainingsactiviteiten in deze periode ook meerdere oefeninterlands zal spelen.

Sinds 2008 organiseerde de sport zich onder de vlag van de KNVB met onder andere een officieel Nederlands beach soccer team. Gezien de populariteit destijds verwachtte de KNVB in 2008 dat de sport zich verder zou ontwikkelen en een zelfstandige plek zou kunnen bemachtigen in het Nederlandse voetbal. Het aantal voetballers dat in Nederland plezier beleeft aan beach soccer is echter al jaren ongeveer gelijk en de circa 5.500 leden van de KNVB die de sport beoefenen zijn reeds bestaande leden vanuit het veld- en zaalvoetbal.

De KNVB betreurt het besluit voor alle liefhebbers en alle medewerkers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor deze voetbalvariant. Niettemin kijkt de KNVB met trots terug op de prestaties van het Nederlands beach soccer team, met als hoogtepunt deelname aan het WK 2013 in Tahiti.

Verhoging contributie
Tijdens de vergadering is de mogelijkheid ter sprake gekomen om de contributie voor leden te verhogen vanaf seizoen 2014/’15. Op dit moment bedraagt de contributie voor senioren €7,70, voor junioren €5,70 en voor pupillen €5,20. De KNVB indexeerde de contributie de afgelopen twee jaar, maar voerde sinds 2005 géén contributieverhoging meer door. Met het oog op investeringen om het voetbal te kunnen blijven ontwikkelen en om de leden goed te kunnen blijven voorzien in hun veranderende behoeften, is een contributieverhoging nodig. De definitieve vaststelling over de hoogte van de contributieverhoging vindt plaatst tijdens de AVAV in mei 2014. Op dit moment is gesproken over een eenmalige verhoging van twee euro per lid.

Verkiezingen en benoemingen
Paul Verweel is door de algemene vergadering herkozen als vicevoorzitter van de sectie amateurvoetbal van de KNVB. Jan Terburg is afgetreden als voorzitter van district Zuid II en per vandaag afgetreden als lid van het bestuur amateurvoetbal. Het voorzitterschap van district Zuid II is sinds 19 november jongstleden ingenomen door Ben Moolhuijsen. Hij is tevens per 7 december lid van het bestuur amateurvoetbal. Elrie Bakker (district Oost) en Paul Kools (district Zuid I) zijn bindend voorgedragen en herkozen als lid van het bestuur amateurvoetbal. Tot slot is Guus Heutink benoemd als voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken en de landelijke tuchtcommissie.

Tags:
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'