Publicaties

In memoriam: Han Elleswijk

Helaas hebben wij op 6 december 2016 afscheid moeten nemen van Han Elleswijk (71), onze oude secretaris van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) in het district West 1.

Precies één jaar geleden namen wij afscheid van Han als bestuurslid en daarbij werden hem voor zijn vele verdiensten voor onze organisatie de versierselen behorend bij het Erelidmaatschap overhandigd.
Het was niet alleen de inzet, maar vooral ook de prettige samenwerking, die wij als bestuur met Han hadden.
Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor het vele werk, dat hij meer dan 30 jaar, voor onze organisatie heeft gedaan en wij wensen zijn vrouw Alie en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke komende tijd.

Het bestuur
Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'